Kan bli Norges beste på tobakksforebygging

Folkehelsesatsningen til Østfold fylkeskommune har arbeidet for å få ungdomsskolene til å forebygge røyking. Nå viser foreløpige tall at 10. klassinger i Østfold er i ferd med å bli landets beste på tobakksforebygging.

Foredrag, «Et løp mot fremtiden»

På denne siden kan du laste ned foredragene som ble holdt på den nasjonale plan- og folkehelsekonferansen "Et løp mot fremtiden" i Fredrikstad 23. - 24. november 2006.