Vekker internasjonal oppsikt

Mer enn tre millioner europeere vil bli berørt av HEPRO. - Verdens Helseorganisasjon ønsker å bruke erfaringene fra prosjektet til å styrke lokaldemokratiet og bedre folkehelsa i hele Europa, sier prosjektleder Arvid Wangberg.

Østfold-elever på vannvogna

Helseminister Sylvia Brustad roser Østfold fylkeskommune sitt arbeid med å legge forholdene til rette for at elever på videregående skole skal få et godt drikkevannstilbud.