Fornøyde med kommunene sine

Østfolds politikere er ikke ukjent med mishagsytringer som fakkeltog og underskriftskampanjer. - Nå viser det seg at østfoldingene tross alt er godt fornøyde med kommunene sine, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

Røykfrie videregående skoler


Politikerne i fylkeskommunen har bestemt at de videregående skolene i fylket skal være helt røykfrie. Samtidig skal det utredes om det skal bli forbudt å røyke i alle fylkeskommunale bygninger.

Ungdom stumper røyken

I 2002 satte daværende helseminister Dagfinn Høybråten seg som mål å halvere antallet ungdomsrøykere i løpet av fem år. En fersk undersøkelse gjennomført av Folkehelseprogrammet i Østfold viser at fylket sannsynligvis har nådd målsettingen som det første i Norge.

Skuffet fylkesordfører

Fylkesordfører Arne Øren er skuffet over forslaget til statsbudsjett. Sammen med styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid, har han sendt brev til sosialkomiteen på Stortinget. Her argumenterer de for større overføringer til de regionale partnerskapene i folkehelsearbeidet.