Kronikk om empowerment

Myndighetene ser på folket som en flokk sauer på vidvanke. Folkehelsepolitikken har ikke særlig fokus på empowerment, i stedet konsentrerer den seg om å minske forekomst av risikoatferd som eksempelvis røyking og fysisk inaktivitet. Det skriver Hans A. Hauge, ved HENÆR-senteret på Høgskolen i Vestfold, i en kronikk. (Denne kronikken - Myndiggjøring som praksis i folkehelsearbeidet - er hentet fra www.forebygging.no.) Myndiggjøring ("empowerment") er et begrep som brukes i mange sammenhenger, blant annet i utviklingsarbeid, borgerrettighets- og kvinnesaksbevegelser, pedagogisk virksomhet, organisasjonsutvikling og i folkehelsearbeid. Innenfor den delen av folkehelsearbeidet som betegnes "helsefremmende arbeid", forstås myndiggjøring som selve essensen av hva som må til for å fremme helse og forebygge sykdom hos individer, i befolkningsgrupper, og i nasjoner. Verdens helseorganisasjon har vært en pådriver for en slik forståelse i 15-20 år nå, og mange land deriblant Norge  har søkt å gjøre myndiggjøring til et prinsipp for folkehelsearbeid. Therese Andrews har i en tidligere kronikk på www.forebygging.no pekt på at det i liten grad er konkretisert hvordan myndiggjøring skal omsettes fra prinsipp til praktisk virksomhet i dagens norske (velferds-)samfunn. Det er utvilsomt en riktig observasjon, og dermed også en viktig utfordring. Det er først når prinsipper omsettes i praksis at man kan foreta realistiske vurderinger av dem. Denne kronikken er et lite, men forhåpentligvis konstruktivt bidrag nettopp til denne utfordringen.

Nye røykesluttkurs høsten 2003

I samarbeid med AOF arrangerer Folkehelseprogrammet røykesluttkurs høsten 2003. Kursene er gratis på den måten at kursavgiften på 750 kroner blir tilbakebetalt til alle som fortsatt er røykfrie etter et halvt år.

Folkehelseprogrammet og miljøet

Folkehelseprogrammets miljøstrategi har til hensikt å skape en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene. Dette innebærer at kommende generasjoner skal kunne vokse opp i et nærmiljø og en natur som er forvaltet og utviklet på en god måte av tidligere generasjoner.