Folkehelsekonferanse i Fredrikstad

26. februar er Folkehelseprogrammet medarrangør for en folkehelsekonferanse i Fredrikstad. Konferansen innleder Østfold sin markering av at helsevesenet i Norge er 400 år. Sentralt på konferansen står presentasjonen av Stortingsmeldingen om folkehelse som nylig er lansert.

Folkestier i ni kommuner i Østfold

- I mange kommuner er forholdene lagt alt for dårlig til rette for personer som ønsker å mosjonere og holde seg i form. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg. Nå starter arbeidet med å etablere Folkestier i ni av kommunene i Østfold som deltar i Folkehelseprogrammet.

Lærer barn å overleve

Nå skal 85 barn i Våler læres opp i hvordan å klare seg hvis de går seg bort. ? Er ulykken først ute kan dette tiltaket redde liv, fastslår folkehelsekoordinator i Våler Eline Uthus.

Helse- og miljøeventyr skal etableres i Østfold

EU har gjennom INTERREG-programmet bevilget 1,4 millioner kroner til å etablere et helsesenter i Østfold. Senteret skal kalles for ?Helsekilden? og skal gi skoleelever i Østfold opplæring om kropp, sjel, livsstil, natur, holdninger og helsetilstand. Ansvarlig for senteret er Østfold fylkeskommune gjennom Folkehelseprogrammet i Østfold.