Høybråten vil besøke Østfold

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) har bedt om å få besøke Østfold for å lære av folkehelsearbeidet i fylket. Det var i et møte mellom helseministeren og Folkehelseprogrammet at Høybråten kom med den overraskende forespørselen. Helseministeren kommer til Rakkestad den 12. august.