Kronikken

Lokalpolitikerne er fraværende i folkehelsepolitikken

Østfold er et fylke som tradisjonelt har større utfordringer enn de fleste andre norske fylker hva gjelder levekår, fattigdom, utdanningsnivå og arbeidsledighet. Dette bidrar til sosiale ulikheter i helse og er kanskje vår største felles utfordring. Da blir det et paradoks hvis Østfolds politikere ikke engasjerer seg aktivt for å snu utviklingen! Leger og sykepleiere, pasienter og pasientorganisasjoner har vært toneangivende i folkehelsepolitikken, og de har gjennom åra fått økt innflytelse gjennom representasjon i offentlige styrer og råd. Lokalpolitikerne har vært lite synlige.

Les mer