Storsatsing på helsefremmende skoler og barnehager

Som første kommune i Østfold vil Halden gjøre alle grunnskoler og barnehager helsefremmende. Styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp, håper alle videregående skoler i fylket følger etter.

– Vi har nylig fått en søknad på 400.000 kroner fra Halden kommune som ønsker støtte i arbeidet med å gjøre alle sine skoler og barnehager helsefremmende. Da kan ikke fylkeskommunen være dårligere, og vi har derfor bevilget ytterligere 320.000 kroner til arbeidet med helsefremmende videregående skoler. Det innebærer at vi nå bruker over fem millioner kroner på satsingen bare i fylkeskommunen. Det sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp.

Så langt har syv av 11 videregående skoler i fylket oppnådd den prestisjefulle statusen: Malakoff, Kalnes, Halden, Mysen, Askim, Borg og Greåker. St. Olav har planer om å søke om godkjenning før sommeren. De nye midlene som er avsatt er ment å overføres til de skolene som ikke allerede er i gang med arbeidet.

– Vårt arbeid med helsefremmende skoler er en av flere strategier for å bedre skoleresultater, sier Torp.

Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune skal ta stilling til søknaden fra Halden når de i løpet av de neste ti dagene skal fordele 1,8 millioner kroner til lokale folkehelseprosjekter. Også kommunene Rygge og Trøgstad har søkt om støtte til arbeid med helsefremmende skoler og barnehager, henholdsvis 220.000 og 363.000 kroner.

– For å få status som helsefremmende skole eller barnehage så må man oppfylle en del kriterier. Kort fortalt så er helsefremmende skoler og barnehager virksomheter som kjennetegnes av at de arbeider med å styrke både barnas, elevenes og personalets fysiske og psykiske helse. En medvirkende årsak til at noen ikke fullfører videregående skole er faktisk dårlig helse eller dårlig form. Hvis man for eksempel ikke får nok søvn, eller ikke orker noe, så er forutsetningene for å lykkes på skolen dårligere, sier Torp.

Foreløpig er ingen barnehager eller grunnskoler blitt godkjent.

– Vi vil i løpet av forsommeren motta søknader fra fem grunnskoler og ni barnehager som arbeider for å oppfylle kriteriene. Disse kommer fra kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Halden, Rakkestad, Rygge, Råde, Sarpsborg og Trøgstad, sier styrelederen.

Hun oppfordrer flere kommuner til å lære av de grunnskolene og barnehagene som arbeider for å styrke folkehelsearbeidet på virksomhetene sine.

– Det kommer stadig mer forskning som viser at forhold som eksempelvis fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse og søvnvaner har stor betydning for skoleprestasjoner. Her har selvsagt både elever og foreldre et ansvar, men det har også skoler og barnehager. God undervisning er ikke alene nok, hvis elevene ikke har sovet eller spist frokost, forteller hun.

Last ned veilederen for helsefremmende skoler og barnehager her

OG

Last ned faktaark om helsefremmende skoler og barnehager her