Stor oppslutning på frivillighetskonferanse

Hele 180 personer hadde meldt seg på til frivillighetskonferansen «Østfold – Mangfold og Frivillighet» i Fredrikstad.

Østfold-samfunnet var godt representert med deltagere fra kommune og næringsliv, høgskoler og lokale lag og foreninger, politikere og frivillighetssentraler. Konferansen var den første av tre. Den neste konferansen finner sted 15. desember 2016.

Konferansen hadde et bredt spekter av foredragsholdere. Første halvdel av konferansen fikk vi innspill fra Jo Ese, Stipendiat, Høgskolen i Østfold og medlem av HiØs ekspertgruppe på sosial ulikhet. Han ble fulgt av Camilla Ihlebæk, professor i Folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og medlem av HiØs ekspertgruppe på sosial ulikhet. De la stor vekt på hvorfor klassesamfunnet fortsatt eksisterer i Østfold, og hvorfor folkehelsearbeid og styrket samarbeid med frivilligheten er viktig for å håndtere forskjellige utfordringer.

Sturla Stålsett, leder i Frivillighet i Norge, fortalte deretter om frivillighetens utvikling i Norge, og hvordan frivillighet og barns fritid kan spille sammen. Forsker Arve Negaard, historiker og økonom ved Høgskolen i Østfold snakket på sin side også om at Østfold kommer dårlig ut av nasjonal politikk: Hvilke konsekvenser får dette for samfunnsutvikling og frivillighet i fylket vårt?

Nils Aarsæther, professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitet i Tromsø, ga en grundig innføring i teorier om sosial kapital.

Andre halvdel av konferansen ble delt opp i tre parallelle sesjoner hvor blant annet Helen Mollatt, leder for Kirkens Bymisjon fikk tildelt 10.000 kroner. Det samme fikk Trara– og Nøklebyprosjektet ved rektorene Morten Johnsen og Runa Hammeren, for å støtte den videre innsatsen for barn og ungdom gjennom frivillighet og lokalsamfunnsarbeid.

Det var Frode Kyvåg som avsluttet konferansen. Han har lang fartstid innen frivillig arbeid og har en stor bredde i erfaringer som han delte med forsamlingen. Han mente en viktig kilde til inspirasjon er å informere og opplyse lokalsamfunnet om hva det innebærer å delta i frivillighet. Det er ofte fordommer og forutinntatthet som råder. Hans erfaring er at ved å gi opplysning inspirerer det til større deltagelse og større lokal tilhørighet. Dette generer større deltagelse og man kommer inn i en positiv sirkel av utjevning av sosiale ulikheter i praksis.

Last ned programmet her

 

 

Last ned foredragene her

sesjon-a-2-helen-mollatt-kirkens-bymisjon

sesjon-a-3-ivar-eimhjellen

sesjon-b-1-anni-skipstein

sesjon-b-2-arve-negaard

plenum-2-camilla-ihlebaek

plenum-4-arve-negaard-ostfold-det-glemte-fylke

plenum-5-nils-aarsaether

plenum-6-frode-kyvaag

 

 

Se videoer fra konferansen her