Stor interesse for helsefremmende barnehager og skoler

Cirka 85 skoler og barnehager deltar nå i ett av de tre nettverkene om helsefremmende skoler og barnehager.

2.Elin Johanne Tvete, leder av opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune.

– Det er en fantastisk oppslutning, sier Elin Johanne Tvete (bildet). Hun er leder av Opplæringskomiteen i fylkeskommunen. Etter at fylkeskommunen i flere år jobbet med helsefremmende videregående skoler, så er nå også barnehager og grunnskoler invitert.

Denne høsten har det vært oppstart av Østfoldhelsas nye nettverk for helsefremmende barnehager og helsefremmende grunnskoler. 40 barnehager og 35 grunnskoler er

Elin Johanne Tvete, leder av opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune.

interessert i konseptet om helsefremmende virksomheter. Fra tidligere er 10 av 11 videregående skoler i fylket med i nettverk for helsefremmende videregående skoler.

De nye nettverkene skal jobbe med barna/elevenes helse som en forutsetning for læring. Nettverkene jobber ut fra en forståelse om at grunnleggende forhold, som at barnet/ungdommen må være i god fysisk form, være mett på nyttig næring, være uthvilt og i balanse med seg sjøl, legger gode forutsetninger for læring i barnehage og skole.

De nye nettverkene skal i oppstarten fokusere på hvordan vi kan legge til rette for mer fysisk aktivitet og læring. Les mer om nettverkene her.