Skolefrokostundersøkelse 2018

I skoleåret 2017-2018 fikk 32 skoler støtte gjennom RØRE 6-19-prosjektet til å prøve ut servering av frokost på skolen en eller flere dager i uken. De fleste skolene serverte havregrøt før skoledagen startet.

Inneværende år viser det seg at 80 % av skolene fortsetter med tiltakene, selv om de ikke lenger får støtte fra RØRE-prosjektet. Les om erfaringer med tiltaket og rektorenes begrunnelse for å videreføre tiltaket innenfor eget budsjett i vår rapport Skolefrokostundersøkelsen 2018: RORE_Grotplan_v2_skjerm

Les mer om RØRE 6-19 prosjektet her