Oppfordrer frivillige og sosiale entreprenører til å søke

Har du et prosjekt som bidrar til inkludering av tilflyttere i din kommune? Jobber du med kompetanse, eller ønsker du å skape nye arbeidsplasser? Nå kan du søke midler til utvikling av næringslivet i Østfold.

Østfold fylkeskommune fordeler 6 millioner kroner i ny støtteordning til næringsutvikling i Østfold. Midler lyses ut to ganger i året. Søknadsfrist er 16. september 2018, og ny utlysning kommer i første kvartal 2019.

– Støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode, men det er næringsmiljøene, kommunene, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene som må søke. Vi oppfordrer til samarbeid mellom kommuner og bedrifter, bedriftsnettverk og andre frivillige organisasjoner, sier næringsrådgiver Åse Torill Gustavsen i Østfold fylkeskommune.

For kommuner med distrikts-utfordringer vil det kunne gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til inkludering av tilflyttere i kommunen, mindre sårbare næringsmiljø, og styrke kommunens evne til å gjennomføre utviklingstiltak. Dette gjelder Aremark, Marker, Rømskog, Rakkestad, Skiptvet, Trøgstad og Hvaler.

Det kan søkes om prosjekter innen følgende områder:

  • Tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold
  • Bærekraftig vekst i bedrifter
  • Flere vekstkraftige nyetableringer
  • Øke regionens forsknings- og innovasjonsaktivteter
  • Sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet
  • Tiltak som bidrar til å inkludere tilflyttere (gjelder i kommuner med distrikts-utfordringer).

– Vi ser etter prosjekter som jobber med å tiltrekke virksomheter og kompetanse til Østfold, sikre bærekraftig vekst i bedrifter eller legger til rette for flere vekstkraftige nyetableringer. Videre ønsker vi gode prosjekter som bidrar til omstilling gjennom innovasjonsaktiviteter», fortsetter Åse Torill Gustavsen.

Les mer om utlysningen og hvordan du søker støtte på Østfold fylkeskommunes nettsider.