Ny helsefremmende barnehage i Halden – gratulerer til Isebakke!

Flaggene vaiet i solen, barn og voksne var forventningsfulle og det var dekket til fest i Isebakke barnehage. Etter engasjert, systematisk og helhetlig jobbing var målet nådd. Styret for Østfoldhelsa godkjente Isebakke som helsefremmende barnehage 4. april, og markeringen fant sted 1. juni med representanter fra Østfoldhelsa, Gun Kleve fra Halden kommune, varaordfører i Halden Anne-Kari Holm og barn og voksne fra barnehagen.

Varaordfører i Halden, Anne-Kari Holm, sa følgende
«– Tusen takk til alle som jobber i Isebakke barnehage, og også til Gun Kleve i Halden kommune, for den store innsatsen dere gjør for barna våre. For tre år siden var saken om helsefremmende barnehager oppe i kommunestyret, og alle var begeistret og enstemmige om at å arbeide for denne målsettingen. Det er derfor veldig hyggelig å se at det har blitt en realitet i dag.»

God helse og livskvalitet er en forutsetning for barns utvikling, læring og mestring. Barnehagen er en viktig arena for å støtte og styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge god psykisk og fysisk helse hos barn.

«– Vi har jobbet med prosjektet lenge, og vi er stolte av å nå være en helsefremmende barnehage. Vi har fått tematikken godt implementert i personalgruppa, sammen med foreldre og i det daglige arbeidet med barna», sier styrer i Isebakke Wenche Tysse-Hostad.

Isebakke har spesielt hatt fokus på trygghet, trivsel og mestring for barn og voksne (foreldre og ansatte). To ansatte er nå sertifisert som foreldreveiledere innenfor metoden «COS-P, Trygghetssirkelen», og har kompetanse til å veilede foreldre til å forstå barnets behov.

Fra 2016 har barnehagen servert alle måltidene i barnehagen, og barna har derfor ikke med seg matpakke. Barnehagen tilrettelegger for frokost, lunsj og to mellommåltider, som gjerne serveres ute. Helsedirektoratets anbefalinger for «mat i barnehagen» ligger til grunn.

Fylkesrådmannen opplever det som spesielt interessant at man med skifte av matregime i barnehagen kan få en slik stor endring i barns kosthold og helhetlig dagsrytme som man har fått i Isebakke barnehage. At å spise «oftere og sunnere» bekrefter ernæringsfaglige teorier om mer harmoniske og rolige barn, trekkes frem som spesielt interessant.

«– Det er gledelig at et langvarig arbeid blir anerkjent på denne måten. I Halden kommune har vi satt oss som mål at alle kommunale barnehager og skoler skal bli godkjent som helsefremmende. Vi jobber kontinuerlig for å nå dette målet fordi dette arbeidet bidrar til å gjøre Halden til et godt sted å vokse opp» sier Gun Kleve i Halden kommune.

I tillegg til Isebakke er Brekkerød barnehage godkjent som helsefremmende barnehage i Halden.

Østfold fylkeskommune og partnerskapet Østfoldhelsa har etablert et nettverk for helsefremmende barnehager. Her kan du lese mer om dette.

Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune, Anne-Kari Holm, varaordfører Halden kommune, Gun Kleve, Halden kommune, Wenche Tysse-Hostad, enhetsleder Isebakke barnehage og Eline og Ea som er veldig stolte av barnehagen sin.