Ny arena med aktiviteter på Mysen videregående skole fra 2019

Fra og med 2019 er det oppstart for enda en videregående skole som nærmiljøarena – på Mysen videregående skole som er blitt en del av prosjektet Mestring og mening. Denne satsingen skal i Østfold øke robusthet og motstandskraft slik at flere barn og unge opplever mestring, mening og tilhørighet. – Fylkestinget har gått inn med 200.000 kroner årlig til en frivillighetskoordinator som skolen nå vil se i sammenheng med denne satsingen, sier Hege Arnesen, folkehelsgerådgiver i Østfold fylkeskommune.

 

Målet for prosjektet på Mysen er å skape en lavterskel-arena som skal fremme fellesskap og tilhørighet, som en naturlig del av hverdagen. Prosjektet skal vise elevene det potensialet skolen sitter på i form av lokaler, inventar og kunnskap, og elever skal gis kreativ frihet til å bygge opp tilbudene de mener mangler i nærmiljøet. Det er et mål at skolen skal bli selvforsynt med kompetanse og kvalifikasjoner til selv å kurse ungdom til å lede og drifte tilbudene sammen med de voksne – og at prosjektet på sikt blir en del integrert del av skolen.