Nordisk råd følger opp Østfold-initiativ

Etter initiativ fra blant annet Østfold fylkeskommune, holder Nordisk råd en rundbordssamtale om hvordan folkehelsearbeid kan bidra til å øke gjennomføringsgraden på videregående skole. Møtet holdes på Stortinget 7. desember.

Helse- og sosialkomiteene og utdanningskomiteene i de nordiske lands parlamenter er blant de inviterte. Det samme er de to komiteene i Nordisk råd, som jobber med henholdsvis velferd og kunnskap og kultur.

I tillegg vil også Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen og Region Nord Jylland delta med delegasjoner.

– Det skyldes at disse tre har tatt initiativ til at nasjonale myndigheter i alle nordiske land bør ha et større fokus på betydningen som folkehelsearbeid kan ha for å få ungdom gjennom videregående skole, sier Knut-Johan Rognlien, folkehelsesjef i Østfold fylkeskommune.

Han presenterte tankene for de to komiteene i fjor høst og som nå har resultert i rundbordssamtalen.

– Vi håper på sikt dette kan resultere i nordiske konferanser om sammenhengen mellom folkehelsearbeid og økt gjennomføringsgrad. Det er for sterk tendens til at politikk for å få flere til å fullføre videregående konsentrerer seg om innsats i skolene. Vi behøver politisk vilje til en langt større satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid på andre samfunnsområder, avslutter Rognlien.

Her kan du se programmet: Rundabordssamtal_7des