«Klubben» – en suksess fra Slevik

Å få Slevik lokalsamfunnsutvalg til å utpeke en hverdagshelt var ingen enkel øvelse. Til slutt ble Eivind Sandvik (bildet) valgt for innsatsen overfor barn og unge, men det var med beskjed om at hele «Klubben på Slevik» fortjente anerkjennelsen.

– Like krystallklar var Sandvik selv: Her finnes det bare hverdagshelter, fortalte han oss.

Det sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp, som derfor valgte å endre diplomet til å gjelde hele «Klubben på Slevik» – og i særdeleshet de voksne som gjør det mulig. Hun fikk også æren av å overrekke gaven, fire bind av Østfoldhistorien til hverdagsheltene.

– Hvordan skulle det ha gått med nærmiljøene våre hvis det ikke fantes mennesker som de voksne på «Klubben»? Den type arbeid som gjøres her øker ikke bare livskvaliteten til barna på kort sikt. Vær trygg på at gjennom årene har det her blitt «fanget opp» noen som ellers kunne ha møtt store utfordringer senere i livet. «Klubben» sparer samfunnet for store kostnader om noen år, spår folkehelsepolitikeren Torp.

Eivind Sandvik
Han tok imot prisen på vegne av «Klubben», Eivind Sandvik. Foto: Bjørn Berg Johansen.

Eivind Sandvik forteller at klubben på Slevik arrangeres hver onsdag. Opptil 60 til 80 barn og unge kommer ukentlig på klubbkvelden, og det har vært over 100 innom på de best besøkte kveldene. De aller fleste kommer fra nærmiljøet på Slevik. 11 voksne ledere bytter på å ta ansvar gjennom året.

I tillegg arrangeres en rekke ulike arrangementer.

Det er 3:16-menigheten som står bak tilbudet for de unge.

Hvordan reagerer mennesker med et annet livssyn på klubben?

Jeg tror alle på Slevik vet at vi som driver «Klubben» har et kristent livssyn, og at vi også har en kort samling før aktivitetene der dette formidles. Vi har i hvert fall vært åpne om dette, men vi er også tydelige på at alle er velkommen selv om de ikke deler vårt livssyn.

Hva er det som motiverer de voksne til å bruke fritida si på dette?

Det er å skape trygge og gode arenaer i nærmiljøet! Ved å være sammen med barn og unge prøver vi å formidle verdier og holdninger som kan være en del av den ballasten de tar med seg videre i livet.

Hva er det som kjennetegner denne klubben, kontra andre tilbud som barn og unge kan velge mellom?

Vi har en høy andel voksenledere som har stor glede i å skape tilbudet. Vi er tilstede og har vært der i mange år. Det skaper trygghet for både foreldre og barn. I tillegg kombinerer vi enkle aktiviteter, med større turer og happeninger – som den årlige Geiloturen som er et stort høydepunkt.

Hvor viktig er denne type arbeid for å forebygge at barn og ungdom kan havne på «skråplanet»?

Vi har stor tro på at trygge, gode arenaer – med mange voksenpersoner – kan utgjøre en forskjell. Kontinuitet er viktig. Vi vektlegger at voksne medhjelperne ikke «kommer og går», men er med i en viss periode. Slik blir man kjent med barna og ungdommen, og det skaper trygghet. «Klubben» er et begrep på Slevik som mange har et forhold til. Det er moro når de som selv har vært deltager noen år senere kommer med sine barn. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra enkelterpersoner at vi har vært en betydningsfull del av oppveksten.

Ønsker dere at flere voksen-personer engasjerer seg som frivillig hos dere?

Ja, vi har stadig behov for flere ledere. For eksempel så behøver vi hjelp til praktisk gjennomføring av klubbkveldene. Noen av de som har vært med som barn, har siden også valgt å være ledere.

Slik ble hverdagsheltene på «Klubben» omtalt av lokalsamfunnsutvalget:
Vi kan ikke få fullrost nok det arbeidet som Eivind Sandvik og hans familie gjør sammen med mange andre trofaste medarbeidere fra 3:16. I mange tiår har de gjort lokalsamfunnet til et trygt og godt oppvekststed for barn og unge. Allerede Eivinds svigerfar (John Jonassen) var med å bygge et godt, levende og aktivt tilbud for barn og unge allerede på slutten av 60-tallet. Mange fra hans familie har fulgt opp det viktige samfunnsarbeidet senere. Aktivitetene er mangfoldige, for eksempel julebord med inntil 100 barn og unge, kasinoer, klubber og lignende. Årets høydepunkt er en subsidiert tur til Geilo. De frivillige på 3:16 bruker mye tid og ressurser for å gjøre nærmiljøet til et godt sted for de unge. De bidrar med sunne verdier, og det er mange «ordentlige» voksen-personer som er sammen med barna. De har vært viktige for veldig, veldig mange.