Kan involvering av lokalsamfunn hjelpe skolene med å løse deres kjerneoppgaver?

Denne problemstillingen sto i fokus på konferansen «Skolen som nærmiljøarenaer» 20. april på Litteraturhuset i Fredrikstad. 130 personer deltok.

Skolen som nærmiljøarena innebærer at det legges til rette for økt aktivitet i skolen også utenfor skoletida, ved å åpne opp og slippe til barn, unge og frivillige fra lokalsamfunnet. Nye og moderne skolebygninger står tomme store deler av døgnet, og kan åpnes opp for både tradisjonelle frivillige organisasjoner og alternative aktiviteter.

Når barn og unge får gode impulser fra venner og nærmiljø bidrar dette til å fremme livsmestring hos den enkelte, og hvordan fritiden brukes kan påvirke livskvaliteten og skoleprestasjoner. Læringsprosessene stopper ikke når timeplanen gjør det.

På konferansen holdt en rekke inspirerende foredragsholdere engasjerte og viktige innlegg. Vi fikk blant annet høre om temaer som skolens kraft i møte med komplekse samfunnsutfordringer og erfaringer og gode eksempler fra flere skoler som har jobbet med områdeløft og skolen som nærmiljøarena.

Blant konferanseinnslagene var det også en utflukt til Glemmen videregående skole hvor vi fikk demonstrert den nye Akroparken og RÅ-konseptet. Og det var virkelig helt RÅTT! Som en del av fylkeskommunens satsing på fysisk aktivitet, livsmestring og frivillighet har skolen fått midler til å etablere Glemmen Akropark. Skolens gamle gymsal på drøyt 600 kvm har blitt omgjort til en skikkelig tumleplass med en stor parkour-rigg, airfloor, støtdempende gulv, dansesal og luftakrobatikk-utstyr, for å nevne noe. Den nye akroparken åpner høsten 2018, og det er virkelig noe som hele lokalbefolkningen bør glede seg til. Følg Akroparken på facebook her

En del av satsingen på psykisk helse
Konferansen arrangerte som en del av Mening og mestring, et program som skal styrke barn og unges psykiske helse i Østfold.

 Les konferanseprogrammet og invitasjonen her

 

Styreleder i Østfoldhelsa, Inger Christin Torp

Espen Schei innleder om akroparken

Elever og lærere på Glemmen forklarer hva som finnes i akroparken
Rå parkour-trening
Stor og lys dansesal i tilknytning til Akroparken