Her presenterer vi Oss i Østfold

Østfoldhelsa inviterer til konferanse for å presentere funnene fra den største befolkningundersøkelsen i fylket vårt. 

Hvordan har du det og hvordan trives du i nærmiljøet ditt?

Dette har vi spurt innbyggerne om i tidenes største befolkningsundersøkelse i fylket vårt. Nå har vi fått svarene og de vil vi dele med alle innbyggere på en konferanse i Fredrikstad 31. oktober.

Sted: Quality hotel, Fredrikstad
Dato: 31. oktober
Program for dagen

Er du planlegger i en kommune, politiker, jobber med folkehelse eller bare interessert i hvordan befolkningen i Østfold har det? Da bør du ta turen til Fredrikstad denne dagen.

Meld deg på konferansen.

Sammen med Jo Ese fra Høyskolen i Østfold skal vi dykke inn i tallene for å se på sentrale funn fra undersøkelsen. TNS Kantar, som har stått for den praktiske gjennomføringen, skal gjennomgå metoden og svare på spørsmål.

Hvor lykkelige er vi i Østfold?

Ragnhild Bang Nes er blitt kalt lykkeforsker og sammen med henne og Folkehelseinstituttet har Østfold testet ut et nytt verktøy for å måle livskvalitet. Ønsket er å gi politikerne bedre grunnlag for samfunnsplanlegging og aktivt folkehelsearbeid. I Fredrikstad vil Bang Nes presentere det hun har funnet ut om Oss i Østfold.

Hva nå – hvordan skal vi jobbe videre med disse dataene?

Fra Universitetet i Agder kommer Tor Ivar Karlsen. Han vil gi oss konkrete innspill på hvordan resultatene kan brukes videre inn i kommunes planarbeid. Vi får også høre hvordan andre fylker og kommuner har jobbet med liknende data tidligere.

I forbindelse med konferansen vil det lanseres en rapport med statistikk for hele Østfold og alle kommunene som har deltatt i undersøkelsen.

Konferansen er gratis.

Meld deg på konferansen