Helsefremmende lokalsamfunn i Østfold

Hva er det som skaper gode lokalsamfunn? I utviklingsprosjektet Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 2015-2018 deltar åtte fylkeskommuner, sju høgskoler/universitet og 40 kommuner, samt statlige etater. Helsedirektoratet har bidratt med tilskuddsmidler for å belyse tematikken stedsutvikling og gode lokalsamfunn, livskvalitet og trivsel.