Integrering med hjelp av frivillige

I 2016 gav Fylkeskommunen 200.000 kroner til Prosjekt Introduksjon Frivillig i Halden kommune.

Formålet var å kunne gi flyktninger og nyankommne innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk, forberede til et aktivt arbeidsliv og motivere til utdanning.

I samarbeid med frivillige organisasjoner som Extra Giverglede ble det arrangert tur til Jotunheimen over Besseggen for ungdom, og vi hadde sommercamp på Ytterbøl for 30 barn. Sammen med Halden sanitetsforening har man blant annet gitt badetrening til kvinner og barn, utlån av gratis friluftsutstyr gjennom Kirkens Bymisjon og fått leksehjelp og norsk undervisning på Haldens Frivillighetssentral. Frivillig innsats har også bidratt til 6 kvalifiserte språkassistenter. Disse skal bidra i kommunikasjon med flyktninger i ikke taushetsbelagte situasjoner.

– Vi har for eksempel vært på Gardemoen flyplass og tatt imot flyktninger hvor vi har hatt god hjelp fra språkassistentene, forteller kommunens prosjektleder Rolf Karlsen.

For å sikre et fulltids introduksjonsprogram høsten 2016, bidro frivillige med å undervise introduksjonsdeltakere i ekstra norskopplæring ved Halden Kommunale kompetansesenter.

– Mange av flyktningene som har kommet til Halden kommer rett fra det store utland og kan ikke noe norsk fra før. Det er stor forskjell fra de flyktninger som har bodd på et asylmottak i kanskje 5- 10 år, sier Rolf Karlsen.

I tilskuddet fra fylkeskommunen er det forutsatt at prosjektet skal gi deltagere på introduksjonsprogrammet erfaring gjennom frivillige aktiviteter men også gjennom arbeidet som gjøres i styrende organer. F.eks. være med på styremøter, i valgkomiteen, forberede medlemsmøter, årsmøter og andre aktiviteter. Prosjektet skal gi økt forståelse og kunnskap om demokratiet i frivillige lag og foreninger, så vel som generelt demokratiet i Norge. Dette er i tillegg til å styrke deltakernes språkferdigheter ment å styrke norsk samfunnsforståelse og få et utvidet kontaktnett som er viktig for å komme i inntektsgivende arbeid og bli integrert som en god samfunnsborger.

Prosjektlederen kan fortelle at de har hatt kjøretrening hvor frivillige har bidratt som kjørelærere, og sjåfører som har tatt de med på bilturer som handletur til Sverige, Brekke sluser, Ormetjern, Ertemarka og Fredriksten Festning for å nevne noe.

– Med integrering i praksis har vi opprettet en Frivilligbank som nå består av 40 norske enkeltpersoner og 6 familier. Familiene har hver sin flyktningfamilie som vennefamilie. Disse har ofte felles aktiviteter som turer og treff i hjemmene. De samme gjelder også enkeltpersoner, som har «en til en treffer». Vi har også jevnlig samlinger i Folkets Hus hvor flyktninger og flyktningevenner samles i et mangfold av ulike matretter fra forskjellige land. Det er her under disse samlingene det blir etablert gode relasjoner mellom frivillige og flyktninger sier han.

Karlsen snakker entusiastisk videre om at de for eksempel har inngått et samarbeide med Halden Atlet Klubb – en bryterklubb i Halden. Her møtes jevnlig deltakere til trening. I dag er det mer enn 40 voksne, barn og ungdom med flyktningebakgrunn som deltar på brytermattene til HAK.

Bryteklubben er blitt en viktig aktør i Halden sitt integreringsarbeid og deltar på «Introduksjon Frivillig»

– Dette setter idretten i en unik posisjon når det gjelder å bidra til sosial inkludering og integrering. Vi ønsker også at andre idrettsklubber skal åpne sine idrettsarenaer for nyankommne flyktninger. Halden Idrettsråd og Halden kommune har etablert en egen gruppe som skal lede dette arbeidet. Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon, sier en meget fornøyd Rolf Karlsen.

Prosjektet gir deltagerne mulighet til å få innblikk i frivillige aktiviteter de ellers kanskje ikke hadde fått prøvd.