Stor pågang fra skolene

Det koker på kontoret til Østfoldhelsa. Skoler som har tenkt til å søke om Røre-midler er i full fyr.

Det var i forrige uke at den første av fire utlysninger i Røre-prosjektet ble offentliggjort. Utlysningen er gjort mulig fordi Sparebankstiftelsen har støttet arbeidet med helsefremmende skoler med 26.540.000 kroner.

– Det kommer svært mange telefoner og mailer hver dag. Mange lurer på om de kan søke om støtte til flere tiltak, og det er selvsagt mulig. Et av våre viktigste ønsker at det de igangsetter må vedvare etter prosjektet, sier styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp.

Derfor er det også mulig for skolene å søke om finansering til en Røre-ambassadør.

– Skoler kan søke om frikjøp for en pedagog i to timer i uka for neste skoleår. Avhengig av ansiennitet og lønn for vedkommende, kan det søkes om inntil 50.000 kroner til dette, sier Torp.

Hun håper at kompetansen en slik person vil tilegne seg gjennom, vil bidra til at arbeidet fortsetter når prosjektet er avsluttet. På denne måten vil skolene få en nøkkelperson i arbeidet med å tilrettelegge for helsefremmende aktiviteter og som kan være med på prosjektets fellesarenaer.

– Det er et ønske at flest mulig skoler arbeider for å bli godkjent som helsefremmende, men det er ikke et krav. Det som derimot er forutsatt er at skolene som mottar støtte deltar på nettverksmøter, lærer av hverandre og sprer erfaringer og gode eksempler, sier hun.

Det er også mulig å søke om støtte til mange andre tiltak, som f.eks. skolefrokost-ordninger, læring i bevegelse og fysiske tiltak i skolegården. Det har sammenheng med at prosjektet har et hovedfokus på forutsetninger for læring: Hvis elevene ikke har sovet godt, eller har et usunt kosthold eller er for lite fysisk aktive så blir det vanskeligere å ta til seg undervisningen.

Skolene er også oppfordret til å søke om støtte til egne gode ideer.

  • Les mer om rammer og retningslinjer for den første av fire utlysninger her.
  • Last ned søknadsskjema for den første utlysningen her (søknadsfrist 28. april)
  • Les mer om kriterier for helsefremmende grunnskoler her
  • Les omtale på nettsidene til Østfold fylkeskommune her
  • Les mer om donasjonen på 26,5 millioner fra Sparebankstiftelsen her

For mer informasjon, ring prosjektleder Cathrine Rød Gundersen på telefon 459 73 995