Fra plan til handling – fem nye nærmiljø- og friluftslivsanlegg i Østfold

Hvem sier at planer ikke blir fulgt opp? Den nylig vedtatte ”Østfold i bevegelse” legger opp til at en større del av spillemidlene skal benyttes på nærmiljø- og friluftslivsanlegg.

– Vi har laget en retningslinje der vi sier at 15 % av midlene skal benyttes på slike enklere løsninger, og det førte til at fem søknader som ellers ikke hadde blitt innvilget nylig mottok støtte. Denne retningslinjen markerer et tydelig løft i satsingen på nærmiljøanlegg. Det sier idrettsrådgiver i Østfold fylkeskommune, Stein Cato Røsnes.

 Og rådgiveren på fylkeskommunens kulturseksjon har ekstra god grunn til å være fornøyd.

Nylig viste det seg nemlig at Østfold har fått rekordsummer fra de statlige tippemidlene til fordeling til idrettsanlegg. Det kan du lese mer om her. 

Østfold i bevegelse legger større vekt på fysisk aktivitet og friluftsliv, og ikke bare idrett, enn tidligere regionale idrettsplaner. Håpet er at kommunene vil følge opp dette tankesettet nå som de skal lage sine lokale planer.

– Det er en stor utfordring at store deler av befolkningen er i for lite aktivitet. Da trenger vi strategier både for de som vil drive konkurranse ved hjelp av idretten, men også for de grupper av befolkningen som bare behøver mer bevegelse. Denne planen markerer derfor en helhetstenking, fastslår Røsnes.

”Østfold i bevegelse” kan du lese mer om her.