Eksperter bistår Østfold-kommuner

En ekspertgruppe nedsatt av Høgskolen i Østfold ønsker å bistå kommunene i arbeid for å redusere sosiale ulikheter i helse.

Gruppa har knyttet til seg anerkjente kapasiteter også fra andre fagmiljøer, som for eksempel professor Camilla Ihlebæk (professor i folkehelsevitenskap ved Norges Miljø– og Biovitenskapelige Universitet) og Annett Arntzen (professor i sosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge). Sistnevnte er også leder av det nasjonale fagrådet på sosiale ulikheter i helse.

– Sosiale ulikheter i helse er kanskje vårt tids største samfunnsutfordring og et eksempel på hva vi kaller et «wicked problem». Det er et svært sammensatt bilde med komplekse årsakssammenhenger som gjør at vi har slike utfordringer i alle lokalsamfunn over hele verden Det gjør at det er veldig vanskelig for kommunene å håndtere tematikken.

Det sier dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold, Mona Fineide. Hun leder ekspertgruppen. Fineide håper at kommunene melder inn saker de ønsker hjelp til å få vurdert av gruppen.

– Selv om det er vanskelig å jobbe med sosiale ulikheter, så er det verste kommunene kan gjøre å overse problemet. Det er jo heller ikke sikkert at vi besitter kompetanse til å besvare alle kommunale problemstillinger, men der vi kan hjelpe til ønsker vi å gjøre det. For høgskolen er det et ønske om å være til nytte for praksisfeltet, og dette er et av grepene vi tar, sier hun.

Gruppa skal i 2017 også analysere tallene fra den store befolkningsundersøkelsen som ble gjennomført i Østfold i 2011 og 2012 og hvor cirka 17.500 østfoldinger deltok. Forhåpentligvis munner arbeidet ut i flere vitenskapelige artikler.
– Vi vil nå også å utvide gruppa for å knytte til oss høyere kompetanse på temaer relatert til psykisk helse og well-being, forteller Fineide.

Les mer om ekspertgruppen her
Les kronikker som ekspertgruppen har skrevet i Østfold-avisene her