1,8 millioner til 12 Østfold-kommuner

I dag ble det delt ut 1,8 millioner kroner til folkehelsearbeid i 12 Østfold-kommuner.

Det var i fylkeskommunens opplæringskomite at beslutningen ble fattet.

– Vi har lyst ut midler fordi det viktigste forebyggende og helsefremmende arbeidet skjer i kommunene. Det sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp.

Hun forteller at et mål med ordningen er å igangsette konkrete tiltak som skal bedre folks helse. Dette er fjerde året på rad at slike midler deles ut, og interessen er stor.

– Vi fikk inn 21 søknader fra 14 kommuner, og til sammen søkte de om 3,8 millioner, forteller hun.

Hun er særlig glad for at mange prosjekter har som målsetting å øke gjennomføringsgraden på videregående skole.

– Et viktig mål med ordningen er å bidra til å redusere sosiale ulikheter. For å lykkes er vi avhengig av at flest mulig består videregående. Uten videregående utdanning er det vanskelig å få seg jobb i 2016, og kommer man seg ikke i arbeid så havner mange i en livssituasjon som kan forårsake helseproblemer, sier hun.

Hun har lagt merke til at både Rakkestad, Rygge, Sarpsborg, Trøgstad og Halden alle er opptatte av å jobbe med folkehelse i enten skoler eller barnehager. Det er også gledelig at svært mange er opptatt av å redusere sosiale ulikheter i samfunnet. Moss ønsker for eksempel å etablere en kulturell velkomstpakke for innvandrere og flyktninger, mens Råde vil gjøre det mulig for lavinntektsfamilier å ta del i kultur- og fritidsaktiviteter.

Torp tror ordningen med å støtte lokale folkehelsetiltak er en god investering.

– Dette er et spleiselag hvor kommunene går inn med minst like mye som de søker om. Det totale omfanget på tiltakene er derfor litt mer enn 3,6 millioner kroner. Dette er penger som vil betale seg tilbake mange ganger, påpeker hun.

Følgende prosjekter i 12 kommuner anbefales å få støtte:

 1. Halden: Helsefremmende skoler og barnehager. Tildelt 300.000
 2. Askim: Robust ungdom. Tildelt 250.000.
 3. Råde: Opplevelseskortet. Tildelt 150.000
 4. Trøgstad: Helsefremmende skoler og barnehager. Tildelt 200.000.
 5. Sarpsborg: Alvim inn i de neste tusen. Tildelt 150.000.
 6. Fredrikstad: Kartlegging av uorganisert aktivitet. Tildelt 150.000.
 7. Rømskog: Tukuelva kultursti. Tildelt 80.000
 8. Moss: Den kulturelle velkomstpakka. Tildelt 80.000
 9. Marker: Matåret 2016. Tildelt 100.000
 10. Våler: Familiens hus – Vålermodellen. Tildelt 120.000.
 11. Rygge: Helsefremmende barnehager og skoler. Tildelt 120.000.
 12. Rakkestad: Helsefremmende skoler – Hinderløype ved Kirkeng barneskole. Tildelt 100.000.