Tannhelsetjenesten gir undervisning i tannhelse og kosthold på et utvalg barneskoler i Østfold gjennom et helsepedagogisk program rettet mot 2., 4. og 7. klasse­trinn.

Det ble undervist på 63 av totalt 104 skoler i 2015.

Det bygger på prinsippet «læring gjennom lek», og elevene kommer selv fram til de riktige svarene ved å være delaktige. Ho­vedmålet er at elevene skal få en positiv holdning til egen helse/tannhelse. De skal forstå hvorfor daglig tannpuss er viktig og hvorfor sunn og riktig kost er viktig for gene­rell helse og tannhelse.

Tanntimen ble til gjennom et samarbeidsprosjekt med Helsekilden, som siden er blitt en del av vitensenteret Inspiria.

Tannhelsetjenesten samarbeider med bachelorprogram­met i Tannpleie ved universitetet i Oslo. Tredje års tann­pleierstudenter får opplæring i undervisningsmetoden, og får selv prøve undervisningen på en skole i Østfold.