Ren Kystlinje er et grenseoverskridende samarbeid rundt den felles utfordringen med marint avfall i området Öresund – Kattegat – Skagerrak.

Prosjektet kommer til å utvikle nye smartere og kostnadsbesparende metoder, modeller og teknikker for å håndtere det marine avfallet på en mer effektiv måte i fremtiden og skal jobbe med å redusere tilførselen og mengden marint avfall i havet og på stranden.

For å nå målene vi har satt oss er vi avhengig av hjelp fra befolkningen. Da gjerne i form av strandrydding, søppelhenting og annet dugnadsarbeid for å rydde den vakre kysten Østfold innehar. På Hvaler er man allerede godt i gang med dugnadsarbeidet. Der er det flere lokale lag, foreninger, private grupper, unge, eldre, pensjonister og turister som rydder de forskjellige strendene for plast, metall og annet avfall.

En dag som strandrydder er aldri kjedelig. Man vet aldri hvilke skjulte skatter man kan finne, man får frisk luft og mosjon, og man blir kjent med nye mennesker.

Gjør en innsats for ditt eget lokalmiljø du også. Redd strendene våre nå, før de er borte for godt.

Les mer om prosjektet på prosjektets hjemmeside, www.renkustlinje.se, og følg oss på Facebook.