Østfold fylkeskommune støtter hvert år kommunale folkehelseprosjekter med til sammen 1,8 millioner kroner. Kommunene må bidra med minst 50 % av søknadsbeløpet. Hensikten med ordningen er å realisere folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold.

Følgende prosjekter er så langt støttet

2018

2017

 

Kommune Prosjektnavn Innvilget beløp År
2016
Halden Helsefremmende skoler og barnehager i Halden 300.000 2016
Askim Robust ungdom i Askim 250.000 2016
Råde Opplevelseskortet 150.000 2016
Trøgstad Helsefremmende arbeid ved Skjønhaug skole og ved Skjønhaug Barnehage. 200.000 2016
Sarpsborg Alvim inn i de neste tusen 150.000 2016
Fredrikstad Kartlegging av uorganisert aktivitet 150.000 2016
Rømskog Tukuelva kultursti, tilrettelegging 80.000 2016
Moss Den kulturelle velkomstpakken 80.000 2016
Marker Matåret 2016 100.000 2016
Våler Familiens hus – Vålermodellen 120.000 2016
Rygge Helsefremmende barnehager og skoler i Rygge 120.000 2016
Rakkestad Helsefremmende skoler – Hinderløype Kirkeng barneskole 100.000 2016

 

2015

Aremark Helsefremmende skoler og barnehager 100.000 2015
Fredrikstad Trara-prosjektet, inkluderingsarbeid på Trara skole 400.000 2015
Fredrikstad DanceInclusive 100.000 2015
Moss Opplevelseskortet 130.000 2015
Rakkestad Utjevning av sosiale helseforskjeller / forebygging av overvekt blant barn – del II 127.000 2015
Rygge Helsefremmende barnehager og skoler 200.000 2015
Rømskog Tukuelva kultursti 90.500 2015
Sarpsborg Alvim inn i de neste tusen 340 000 2015
Skiptvet Oppsetning av Mosehytte / møteplass Breimåsen Skiptvet 20.500 2015
Trøgstad Løp og spis, helsefremmende skoler 192.000 2015
Våler Familiens hus – Vålermodellen 100.000 2015

 

2014

Hvaler Barnetråkkregistrering – kartlegging av ferdselsveier, fritids- og lekeområder / badeplasser 49.000 2014
Rygge Helsefremmende barnehager og skoler i Rygge 180.000 2014
Fredrikstad Videreutvikling av utsatte levekårssoner 200.000 2014
Moss Opplevelseskortet 250.000 2014
Sarpsborg Byutvikling i Østre bydel, Sarpsborg for å redusere levekårsforskjeller 200.000 2014
Rakkestad Prosjekt utjevning av sosial ulikhet i helse 171.000 2014

 

2013

Våler Frisklivsarbeid i Våler 150.000 2013
Sarpsborg Innbyggerundersøkelse i utvalgte soner 140.000 2013
Fredrikstad Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom 295.000 2013
Halden Tilrettelegging for fysisk aktivitet i ungdomsskolen utenom ordinært tilbud 200.000 2013
Aremark Barns levekår i Aremark: fokus fysisk aktivitet og kosthold for barn og unge 45.000 2013
Sarpsborg Kunnskap og kompetanse på det tverrfaglige folkehelsearbeidet 70.000 2013