Østfoldhelsa er et regionalt folkehelse-partnerskap. Formålet er å realisere folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold og folkehelseloven. Partnerskapet ledes av Østfold fylkeskommune, som har stilt et sekretariat til rådighet.

Sekretariatet øver støttefunksjoner overfor kommunene, som selv er ansvarlige for å planlegge og gjennomføre det lokale forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Alle kommunene i Østfold er med, samt alle frivilligsentralene, Østfold Idrettskrets, Inspiria, Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold HF.

Østfoldhelsas styre består av 4 ordførere, samt 3 fylkespolitikere