Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold. Foruten Østfold fylkeskommune, består partnerskapet av kommunene Våler, Sarpsborg, Spydeberg, Rakkestad, Aremark, Fredrikstad, Marker, Rømskog, Trøgstad, Halden, Moss, Eidsberg, Askim, Skiptvet, Rygge, Råde, Hobøl og Hvaler. Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfold Idrettskrets og Frivilligsentralene i Østfold er med i partnerskapet.

Kommunene er selv ansvarlige for å gjennomføre folkehelsearbeidet. Et sekretariat fra fylkeskommunen vil koordinere satsningen og bistå med rådgivning og gjennomføring av fellestiltak. Kommunene har forpliktet seg til å vektlegge folkehelsearbeidet i kommunale planer, og de må samtidig sette av ansatte til å arbeide med dette.

Østfoldhelsas styre består av 4 kommunalt valgte politikere utpekt av ordførerkollegiet i Østfold og 3 fylkespolitikere.

 

 Partnere Kommune Innbyggere
askim Askim kommune
Anne Mørland Lein, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 81 91 00
Anne.Lein@askim.kommune.no
14 703
aremark Aremark kommune
Kristin Staal, folkehelsekoordinator
Tlf.: 99081098
kristin.staal@aremark.kommune.no
1 420
eidsberg Eidsberg kommune
Kai Roterud
Tlf.: 69 70 20 00
Kai.Roterud@eidsberg.kommune.no
10 701
fredrikstad Fredrikstad kommune
Bent Olav Olsen, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 30 60 00
beoo@fredrikstad.kommune.no
72 760
 halden Halden kommune
Gun Kleve, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 17 45 00
gun.kleve@halden.kommune.no
28 389
 hobol Hobøl kommune
Line Sødal, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69924484/97732054
Line.Sodal@hobol.kommune.no
4 661
 Marker Marker kommune
Bjørg Olsson, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 81 05 00
bjorg.olsson@marker.kommune.no
3 455
 moss Moss kommune
Agnethe Weisæth
Tlf.: 69 24 80 00                                                                                 Agnethe.Weisaeth@moss.kommune.no
29 588
rakkestad Rakkestad kommune
Astrid Rutherford
Tlf.: 69 22 55 00                                                                            astrid.rutherford@rakkestad.kommune.no
 7 496
romskog Rømskog kommune
Lasse Christensen, folkehelsekoordinator
Tlf.: 92 49 14 64                                                                        Lasse.Christensen@romskog.kommune.no
671
rygge Rygge kommune
Trude Larsen Vold
Tlf.:69 29 50 00
trude.vold@rygge.kommune.no
14417
rade Råde kommune
Bente Rostad Hansen
Tlf.: 69 29 50 00/ 98240162
benter.hansen@rade.kommune.no
6 946
sarpsborg Sarpsborg kommune
Ina Tangen
Telefon: 69 10 80 00                                                                        ina.tangen@sarpsborg.com
51 723
skiptvedt Skiptvet kommune
Per-Morten Bergseth, folkehelsekoordinator,
Tlf.: 69 80 60 32/ Mob.tlf.415 73 467
per-morten.bergseth@skiptvet.kommune.no
3492
 spydeberg Spydeberg kommune
Jan Børre Johansen, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 83 35 00                                                                       jan.borre.johansen@spydeberg.kommune.no
 5 148
trogstad Trøgstad kommune
Else Berit Baccouche
Tlf.: 69 6816 00
else.baccouche@trogstad.kommune.no
5 047
valer Våler kommune
Eline Uthus
Tlf.: 69 28 91 00
Folkehelsekoordinator@valer-of.kommune.no
 4 437
 hvaler Hvaler kommune
Merethe Anine N. Hvistendahl, folkehelsekoordinator
Tlf 41463771
Merhvi@hvaler.kommune.no
 4316
 Ostfold_original Østfold Idrettskrets
Toril A. Johansen
Tlf.: 69 35 49 04/ Mob.tlf.419 00 101
toril.johansen@idrettsforbundet.no
 hio Høgskolen i Østfold
Jo Ese.
Telefon: 970 39 899
jo.ese@hiof.no
sykehusetsymbol Sykehuset Østfold
Inger-Tove Jentoft, seksjonsleder
Tlf.: 69 86 00 00/Mob.tlf. 95868494
inger.tove.jentoft.van.de.vooren@so-hf.no
 frivillig

Frivilligsentralene i Østfolds representanter:

Fredrikstad Vest Frivilligsentral
Daglig leder Hanne Kristensen Aarebrot
Tlf.: 41593890
post@fredrikstadvest.frivilligsentral.no

Rakkestad Frivilligsentral
Daglig leder Rosmari Neset
Tlf.: 69 22 55 00
post@fredrikstadvest.frivilligsentral.no

ofksymbol Østfold fylkeskommune
Knut-Johan Rognlien. folkehelsesjef Østfoldhelsa, Østfold Fylkeskommune
Tlf.:+47 954 53 497
knurog@ostfoldfk.no
inspiria-logo-kvadrat Inspiria
Geir Endregard
Tlf.: 958 46 220
geir.endregard@inspiria.no