WHO nettverket av Sunne byer


Østfold fylkeskommune ble medlem av det europeiske Healthy Cities i WHO-nettverket  I 2006.

Medlemskapet er en stor anerkjennelse til folkehelsearbeidet i Østfold fylkeskommune og Østfold fylke er den eneste region i Europa som har fått denne utmerkelsen. Stort sett er det bare byer som får en slik status.

For å oppnå status som ”Healthy City” stiller Verdens Helseorganisasjon en rekke krav til kvaliteten på folkehelsearbeidet. Utnevnelsen gis for en bestemt periode. Hvis man ikke fortsetter å levere resultater trekkes medlemskapet tilbake.

Verdens Helseorganisasjon stiller mye av sin ekspertise til vår rådighet. Flere av de fremste forskerne i verden på felter som fysisk aktivitet, helsekonsekvensutredninger og helsefremmende planlegging disponeres av Healthy Cities-nettverket. Dette gir folkehelsearbeidet i Østfold en viktig kompetansetilførsel og mulighet.

Formålet med Healthy Cities i WHO-nettverket er å sette helse på den politiske og sosiale agenda, mens en fremmer utvikling av offentlig helse på lokalt nivå.

WHO Healthy Cities Network i Europa teller 101 Healthy Cities 10. Juni 2010.

Østfold fylkeskommune søkte i 2009 om fortsatt deltakelse i WHO-nettverket av sunne byer i fase V fra 2009-2013http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities

Temaer for WHO Healthy Cities-nettverket

Viktige temaer for Fase V:

  • Støttende og omsorgsfulle miljøer: Et Sunn By må fremfor alt være en by / kommune for alle, fra barn til eldre – det må være inkluderende, støttende, oppmerksom og reagere på de ulike behov og forventninger.
  • Sunn livsstil: En Sunn By tilbud og fasiliteter som støtter sunn livsstil.
  • Godt bymiljø og helse og miljøfremmende design: A Healthy City tilbyr et naturlig lokalmiljø som fremmer helse og velvære, trygghet, sosial kontakt, mobilitet, kulturell identitet, som er tilgjengelig for alle.
  • Støttende og omsorgsfulle miljøer

Partnerskap for folkehelse
Helse i plan
Partnerskap for forebygging
 
  • Sunn livsstil

Helsefremmende skoler
Kosthold
Tobakksforebygging
Fysisk aktivitet
 

  • Godt bymiljø
Universell utforming
Ulykkesforebyggende arbeid

Østfold fylkeskommune som et Healthy City medlem har:

  • Deltatt på internasjonale konferanser
  • Presentert og delte våre erfaringer på disse konferansene
  • Aktivt deltatt i aktivitetene til det nasjonale Healthy Cities-nettverket, Norsk Nettverk av helse- og miljøkommuner.

Har informert om folkehelseerfaringer og arbeidet innen  Østfoldhelsa i vår egen organisasjon, i partnerskapet i Østfold  og i andre sammenhenger.

  • Zagreberklæringen                       

Østfold har mye å tilby både nasjonalt og internasjonalt i å bidra til fokus på disse hovedtemaer og samkjøre dette arbeidet med det regionale partnerskap for folkehelse.

WHO-European Healthy Citiy Networks

WHO National Healthy Cities Networks

WHO Sunne Kommuner Norway

 

Sunne Kommuner
Tidligere Norsk Nettverk av Helse- og Miljøkommuner, er et nasjonalt nettverk som er et undernettverk av Healthy Cities.

Nettverket består av i alt 14 kommuner og tre fylkeskommuner.  Nettverkets arbeid finansieres ved kontingenter fra medlemmene og ved støtte fra staten.

Nettverket styres gjennom vedtekter, generalforsamling og eget styre. Nettverkets hovedmål vært helhetstenkning og vektlegging på forebyggende strategier. Langsiktige arbeide med folkehelse, miljø og medvirkning er nevnt blant de store utviklingssakene.  Nettverket ønsker å formidle kunnskap og erfaring fra WHO og fra de «sunne kommunene» som er i Healthy Cities nettverket.

Østfoldhelsa har sammen med Sunne Kommuner samarbeidet om 2 store helse og miljøprofiler (undersøkelser) og flere konferanser.