Vil gjøre sukkerunger til vannbarn

En gjennomsnittlig 13-åring får i seg 9 125 sukkerbiter i året bare fra brusdrikking. Nå får ungdomsskoler og videregående skoler i Østfold tilbud om økonomisk støtte for å installere vannkjølere ved skolene. Ingen andre fylker kan tilby noe lignende.

Les omtale i Aftenposten (6. oktober)
Les omtale i Aftenposten (8. oktober)
Les omtale i Aftenposten (13. oktober)
Les omtale i Aftenposten (15. oktober)
Les omtale i Aftenposten (24. november)
Les mer på NRK Østfolds nettsider
Les omtale i Moss Avis
Les lederen i Moss Avis
Les omtale i Moss Dagblad
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Fredriksstad Blad

Hensikten
med tiltaket er å få skoleungdom til å velge gratis vann fremfor
kostbar brus. En gjennomsnittlig 13-åring drikker nesten en halv liter
brus om dagen, som igjen inneholder 25 sukkerbiter. Situasjonen er ikke
noe bedre for de som har med seg saft hjemmefra siden det inneholder
like mye sukker.

– Høyt sukkerinntak er et stort
folkehelseproblem, og det er en medvirkende årsak til blant annet
overvekt og tannskader. Norge er faktisk et av de landene i verden hvor
befolkningen drikker mest brus, og utviklingen er ikke positiv. Fra
1970 ? 2001 har forbruket av brus og mineralvann økt fra 41 til 127
liter per person. Nå gjør Folkehelseprogrammet, fylkestannlegen og
utdanningsavdelingen i fylkeskommunen en innsats for å redusere brus-
og saftdrikkingen. Det sier styreleder i Folkehelseprogrammet Bente
Holm Sælid (bildet) og fylkestannlege Kari Brandal Backe.

I et
brev som gikk ut til videregående skoler og ungdomsskoler i Østfold i
går, ble det presentert en fremgangsmåte som skolene kan benytte for å
redusere brus- og saftdrikkingen blant elevene. Det er satt av 160 000
kroner til tiltaket som skolene kan søke på. 100 000 av disse er
øremerket ungdomsskolene. Østfold er det eneste fylket i landet hvor
skolene får et slikt tilbud.

– Vi inviterer skolene til et
spleiselag. Midlene som er avsatt vil bli fordelt jevnt på de skolene
som søker, men støtteordningen er kun tilgjengelig for de kommunene som
enten er med eller på vei inn i Folkehelseprogrammet. Alle de
videregående skolene er derimot automatisk søknadsberettiget siden de
tilhører fylkeskommunens virksomhet, sier Holm Sælid.

Parallelt med at skolene blir oppfordret til å installere vannkjølere, blir de også anbefalt å gjennomføre andre tiltak.


I forkant av at skolene eventuelt installerer slike kjølere, bør de ta
med lærere og elever på råd om en slik løsning er noe skolene ønsker.
Samtidig har vi utviklet et pedagogisk presentasjonsmateriale som enten
helsesøster eller klassestyreren kan benytte for å vise vannets
betydning for kroppens funksjoner, sier Holm Sælid.

Hun påpeker
at noe av problemet ved enkelte skoler i dag er at elevene må på
toalettet for å fylle på vann. Det er ikke bestandig like tiltalende,
samtidig som vannet ikke er så forfriskende som den nedkjølte løsningen.


Mysen videregående skole i Eidsberg er en av skolene i Østfold som
allerede har innført et slikt system. Det har medført at skolen hver
dag fyller på 50 færre brusflasker på skolens brusautomater enn hva de
gjorde før vannløsningen ble etablert. Vi håper at tilsvarende gode
resultater også blir oppnådd andre steder, sier Holm Sælid.