Vil fjerne røykehjørner

En kartlegging foretatt av Fylkesmannen i Østfold viser at 34 av fylkets 45 ungdomsskoler har røykehjørner. Som det første fylket i landet forsøker Folkehelseprogrammet i Østfold nå å kvitte seg med røykehjørnene.

pdf Les brevet til ungdomsskolene her

Les omtale i Aftenposten
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Halden Arbeiderblad

I
dag blir alle ungdomsskoler i Østfold oppfordret til å kvitte seg med
røykehjørnene. I brevet, som er sendt ut av Folkehelseprogrammet i
Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold, blir skolene også
anmodet om å reise debatten om læreres ansvar som rollemodeller for
ungdom.


Røyking er vårt største folkehelseproblem og hvert år dør anslagsvis 6
400 personer som en følge av røykerelaterte sykdommer. Vi vet at de
fleste som begynner å røyke tar sin første røyk nettopp i skoletiden.
Samtidig blir det vanskeligere å stumpe røyken for de elevene som
ønsker å slutte når vennene tenner seg en sigarett i friminuttene. Den
situasjonen kan vi ikke akseptere, sier fylkesmann Anne Enger Lahnstein.

Hun håper at ungdomsskolene nå tar opp hansken og gjør en innsats for å fjerne røykehjørnene i fylket.


Skolen bør bl.a. være en arena der foreldrene kan føle seg trygge på at
barna deres ikke blir stimulert til en usunn livsstil. Da er det
uheldig at det er nettopp her de fleste begynner å røyke. Jeg forventer
derfor at også Foreldrenes Arbeidsutvalg engasjerer seg i denne saken
på de forskjellige skolene, sier hun.

Østfold er et av de fylkene som er mest pliktoppfyllende til å drive tobakksforebyggende undervisning.


Det er gledelig at skolene i Østfold er så dyktige på
tobakksforebyggende arbeid. Den innsatsen er forbilledlig, men samtidig
er det uheldig hvis det er slik at skolene ser mellom fingrene på den
røykingen som elever og lærere bedriver i friminuttene. Dette blir i så
fall en form for dobbeltkommunikasjon som kan gå ut over den
forebyggende undervisningen. Samtidig risikerer man å svekke respekten
både til skolen som institusjon og den enkelte lærer, mener
fylkesmannen.

Hun oppfordrer derfor lærere til å fremstå som rollemodeller for elevene.

– Det er betenkelig når lærere røyker i påsyn av elevene i skoletiden ? selv om det skjer utenfor skolens område, sier hun.

Til
tross for at fylkesmannen synes at ungdomsskolene i Østfold kunne gjøre
mer for å gjøre skolene helt røykfrie, så tror hun ikke at Østfold
skiller seg negativt ut i forhold til andre fylker.

– Jeg tror
vi vil finne røykehjørner på de fleste ungdomsskoler i Norge. Så vidt
meg bekjent er derimot vi de første som tar et samlet grep for å
forsøke å fjerne røykehjørnene på alle skolene, sier hun.

I
februar la Sosial- og helsedirektoratet frem tall som viste en
halvering av røykere på ungdomsskolene i Norge siden 2000. Funnet
bekreftet tendensen som Folkehelseprogrammet i Østfold dokumenterte i
2004, hvor det fremkom at bare 14 % i alderen 15-24 røyket. Den gang
var det en halvering av landsgjennomsnittet fra 2002.

– Disse
tallene forteller oss at vi er i ferd med å vinne kampen mot røyken, og
det er de unge som går foran. Aldri før har situasjonen vært mer
gunstig for å kvitte seg med røykehjørnene på ungdomsskolene for godt,
sier Lahnstein.