Vil dele erfaringer

Østfoldhelsa oppfordrer til å gjøre videregående skoler helsefremmende.

Untitled Document

Oppfordringen går frem av et brev som er sendt til alle landets fylkeskommuner. Østfold har gode erfaringer med å stimulere til sunnere kosthold på de videregående skolene. Nå vil Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune dele råd og metodikk med resten av landet.

– Mange barn og unge har utviklet en livsstil som utsetter dem for fremtidig helserisiko. Et for høyt sukkerinntak og for lite fysisk aktivitet er eksempler på dette. Samtidig er det nær sammenheng mellom elevenes kosthold og deres læringsevne. Det er derfor ekstra viktig at skoler og læresteder bidrar til et godt læringsmiljø gjennom tydelig fokus på sunne levevaner, sier Aase Rennesund og Inger-Christin Torp, henholdsvis styreleder for Østfoldhelsa og leder av opplæring, kultur og helsekomiteen.

Styret for Østfoldhelsa har besluttet å sende ut en oppfordring til resten av landets fylker om å styrke innsatsen for å tilby elevene et sunt, variert og populært vareutvalg. Nå er brevet sendt, og initiativtakerne håper at resten av landet nå vil trekke veksler på de gode erfaringene fra Østfold.

Tatt flere grep
Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune har blant annet gjort følgende grep:

  • Utarbeidet retningslinjer for salg og presentasjon av matvaretilbud i kantinene.
  • Gratis frukt og grønt, eller subsidiert skolefrokost, til alle videregående elever.
  • Kompetanseoppbygging av kantinepersonell.

Igangsatt prosjektet ”helhetlig og systematisk folkehelsearbeid ved videregående skoler”.

Øker læringsevnen
– Kostholdet har betydning for elevenes evne til å lære, og det er den viktigste grunnen til at vi ønsker å gjøre kantinene sunnere. Samtidig er overvekt blitt en kjempeutfordring og vi er nødt til å tilrettelegge samfunnet vårt på en måte som ikke stimulerer til et usunt kosthold. Her må vi som skoleeiere gå foran som et godt eksempel, sier Torp og Rennesund.

Østfold fylkeskommune har i lengre tid jobbet for bedre kosthold blant skoleelever i videregående. Tidligere har fylkeskommunen satt igang en ordning som gir nesten samtlige elever gratis frukt og grønt. Noen skoler tilbyr også subsidiert frokost. Ingen andre fylker gjør noe tilsvarende, og Østfold er regnet som ledende i landet på denne type arbeid.

– Kantina er på mange måter skolens hjerte og en sentral arena i å skape trivsel og et godt læringsmiljø. Derfor ønsker vi å inspirere kantinepersonalet til sunn og positiv matglede, slik at elevene får et fristende utvalg av sunn mat på skolen. Vi tror dette vil øke trivselen blant elevene, sier Torp og Rennesund.

Tilbyr sunnere mat
Fylkeskommunen har derfor utarbeidet retningslinjer for hva slags mat elevene skal ha i seg. Ifølge retningslinjene bør skolekantinene hovedsaklig tilby grove brødvarer, grønnsaker, fisk, magert kjøtt, lette meieriprodukter, juice, frukt og tilgang på kaldt vann.

– Det er mange måter å stimulere til et sunnere kosthold på. Den veien Østfold har valgt har gitt gode resultater her, men andre steder kan det være mer hensiktsmessig å bruke andre virkemidler. Uavhengig av hvilken strategi som er best egnet, oppfordrer vi landets fylker til å sette spørsmålet om mer helsefremmende videregående skoler på den politiske dagsorden, sier Renneund og Torp.