Vil beholde frukt og grønt i skolene

Østfoldhelsa går i mot Kunnskapsdepartementets forslag om å oppheve plikten som kommuner og private skoler har til å gi ungdomsskoleelevene gratis frukt og grønnsaker.

Det ble besluttet, mot Høyre sin stemme, i styremøtet i Østfoldhelsa forrige uke.

Fra 1. august 2008 ble det innført en plikt for kommuner og private skoler til å gi alle elever ved ungdomskoler og kombinerte barne- og ungdomskoler gratis frukt og grønnsaker. Kunnskapsdepartementet foreslår nå å oppheve denne plikten og slik gi skoleeiere og private skoler frihet til å avgjøre om de vil ha en skolefruktordning. Forslaget begrunnes med at ordningen er kostbar, og regjeringen vil prioritere å bruke midlene på andre skoletiltak.

  • Flertallet i Østfoldhelsa mener tvert om at dette er vel investerte midler. Forskning viser at målgruppene øker inntaket av frukt og grønt og at det gir effekt lenge etter at de gir seg på ungdomsskolen. Samtidig bidrar det til å redusere inntaket av annen usunn mat mens de er på skolen. Dette må først og fremst sees på som et folkehelsetiltak, som skal forebygge en rekke alvorlige sykdommer frem i tid, sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp.

Gratis skolefrukt reduserer ulikhet mellom grupper av elever. Den når alle, uavhengig av hvilken bakgrunn som foreldrene har.

  • Det er kun en liten del av befolkningen som er tilstrekkelig fysisk aktive og som spiser nok frukt og grønt. Jo høyere utdanning og inntekt folk har, desto større er inntaket av frukt og grønt. Tilsvarende funn finner man om man måler hvor fysiske aktive folk er, sier Torp.

Styrelederen i Østfoldhelsa sier at det er de svakeste i samfunnet som blir mest lidende av forslaget.

  • Jeg snakker med mange lærere og helsesøstre som forteller hjerteskjærende historier om barn som ikke får med seg mat hjemmefra på skolen. –Ikke en gang i blant, men hver dag hele uka. For disse er frukt og grønnsaker viktig. Vi må ikke glemme at alle ikke har det like bra i dette landet, sier Torp.

Nestleder i Østfoldhelsa, og ordfører i Rakkestad, Ellen Solbrække peker også på at ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom.

  • Det er dokumentert i en dansk studie at en kan oppnå en økning i folks gjennomsnittlige levetid på 1,5 år dersom frukt- og grønnsakinntaket øker fra 250 til 500 gram per person per dag, sier hun.

Hun synes det er trist at Rakkestad sine elever ser ut til å miste denne retten.

  • I land som er betydelig dårligere stilt enn oss så tilbyr de skolemat. Vi klarer ikke en gang å finansiere gratis frukt og grønt som er mye billigere. Dette er smålig, sier hun.