– Vi behøver en helsekilde i Østfold!

65 østfoldinger fant veien til Strømstad og til inspirasjonsdag om helse- og livsstilsspørsmål. Og tilbakemeldingen var klar fra de mange lærerne og helsesøstrene som deltok: - Vi har bruk for en helsekilde i Østfold også. Dette kan være et viktig bidrag i arbeidet for å lære barn og ungdom om kropp og livsstil, lød tilbakemeldingen fra de norske deltagerne.

elsekilden er et prosjekt som skal lage et
opplevelsessenter for barn og ungdom på både norsk og svensk side av
grensen. Hensikten er å lære barna om kropp, sjel, miljø og livsstil på
deres egne premisser. Mens den svenske varianten nylig har startet opp,
vil det norske senteret begynne sin virksomhet om et halvt år.
– Mitt inntrykk er at de norske deltagerne var fornøyde med arrangementet sier Anne-Marie Hultberg (bildet).

Som prosjektleder for Helsekilden i Uddevalla, var hun spent på hvilken respons hun ville få fra de norske gjestene som deltok.


Vi fikk mange verdifulle innspill til hvilke hensyn Helsekilden i Norge
bør ivareta. Ikke minst var det et ønske om at Helsekilden må bli et
kompetansesenter og en idébank som skolene og helsestasjonene kan bruke
når de skal formidle livsstilsspørsmål til elevene. Mitt inntrykk var
at skolene der manglet gode metoder for å påvirke barna til å velge en
sunn og helsefremmende livsstil. Det ble også påpekt at den norske
helsekilden må reise ut dit hvor barna befinner seg. Trang økonomi og
travle dager gjør det vanskeligere å besøke et senter som ligger et
stykke unna. Dessuten ble det vektlagt at den norske helsekilden må
være fleksibel og ha evnen til å fornye seg, slik at senteret raskt kan
imøtekomme de behov som skolene har, sier Hultberg.

Arrangementet
ble i hovedsak benyttet til å vise hvordan Helsekilden konkret vil
arbeide overfor barn og ungdom. Et tilsvarende senter i Vara, viste
eksempler på ulike programmer og metoder de benytter overfor ulike
målgrupper.

– I den sammenheng var det også flere av de norske
deltagerne som påpekte at Helsekilden må ha en bredere målgruppe enn
bare elevene. Ikke minst var det flere som så på foreldrene som
nøkkelpersoner i arbeidet med å endre barnas livsstil til det bedre.
Man så derfor for seg at Helsekilden burde ha konsepter som tok sikte
på å endre holdninger og øke kunnskapen også hos disse, sier Hultberg.