Ungdomsundersøkelsen ?Østfoldhelsa 2008? presenteres

12. oktober presenteres de endelige resultatene fra ungdomsundersøkelsen "Østfoldhelsa 2008".

Les programmet for samlingen her

–   Undersøkelsen ble offentliggjort for en måned siden, så dette er første gang de samlede resultatene blir presentert av Folkehelseinstituttet. Forrige gang de presentere resultater så var cirka bare halvparten av materialet analysert, sier leder av Østfoldhelsa Knut-Johan Rognlien.

Østfoldhelsa har lagt vekt på gruppearbeid på samlingen i oktober.

–   Fra tidligere undersøkelser vi har kjørt så vet vi at vi har et forbedringspotensial i å bruke resultatene i praksis, ikke minst som en premissleverandør i den kommunale planleggingen. Vi vil derfor fordele gruppene etter regioner og skolevis slik at vi sammen kan kna resultatene. Undersøkelsen forklarer i liten grad hvorfor resultatene er som de er i den enkelte kommune og distrikt, dette må kombineres med den lokalkunnskapen som deltagerne besitter, sier Rognlien.

Folkehelseinstituttet vil være tilstede under gruppearbeidene for å besvare de spørsmål som fremkommer til undersøkelsen.

 –   Vi planlegger også en fagdag på hvordan å lese og forstå statistikk med kommunene som den viktigste målgruppa. Her er tanken at vi skal bruke ungdomsundersøkelsen som eksempel, sier han.

Dato for fagdagen er ikke satt.