Turkommunen Spydeberg

Det vanket rosende ord fra ordfører Stein Håland til Fred Nilsen da folkestien i Spydeberg ble åpnet nylig. Ildsjelen har vært en drivkraft i arbeidet med turstien ? i en kommune som virkelig legger forholdene til rette for mosjonistene. Folkehelse-programmet i Spydeberg har nå lagt ut 20 forskjellige ruter på internett.

Les turforslagene til Spydeberg kommune her
Les omtale i Fredrikstad Blad her

Det
er en imponerende jobb som Spydeberg kommune har gjort for å øke
turlysten blant innbyggerne. På en svært omfattende måte er mangfoldige
mil med turalternativer beskrevet.

– Vi håper at dette vil bidra
til at innbyggerne benytter de mange turmulighetene som finnes i
kommunen vår. Vi har på en detaljrik måte beskrevet alternative ruter
som folk kan velge mellom. Hensikten er å gjøre turen til en
kulturhistorisk opplevelse. Vi har også lagt ut kart på kommunens
nettsider slik at det er lett å finne frem. Samtidig er det presisert
hvilke alternativer som er enkle og hvilke som er mer krevende. Det er
dessuten skissert hvor det er gode sykkelmuligheter, sier
folkehelserådgiver i Spydeberg Gunnar Hjorthaug.

Han tror
tiltaket ikke bare vil være et bidrag for å få folk i fysisk aktivitet.
Det kan også være med på å styrke identiteten til innbyggerne, som på
denne måten blir bedre kjent med kommunen de bor i.

Men søndag
var det altså folkestien i Spydeberg som skulle åpnes, og at tiltaket
var populært var lett å se. Rundt 75 personer hadde møtt frem til
åpningen, som ble akkompagnert av Spydeberg veterankorps. Seansen ble
avsluttet med en tur langs den nye stien, som var en del av seks
etapper lang turmarsj i kommunen kalt "1000 på tur". Dette er et tiltak
hvor interesserte seks ganger i året møtes for å gå en av rutene
sammen.

– Det var veldig morsomt å endelig få åpnet
folkestien. Vi har jobbet med dette i over et år. Arbeidet har
involvert en rekke grunneiere som har stilt seg positive til at
lokalbefolkningen kan ferdes på eiendommene deres. I tillegg har
krefter som det lokale historielaget, kommunen og en egen stigruppe
gjort en uvurderlig innsats. Det er med andre ord mange som skal
takkes, sier Hjorthaug.

Samtlige kommuner som er med i
Folkehelseprogrammet oppretter en folkesti gjennom et samarbeid med
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Stiene er merket med skilt for hver
500 meter. Ved å telle antall skilt de passerer, kan turgjengerne holde
oversikten over hvor langt de går. Folkestiene går innom
lokalhistoriske og kulturelle attraksjoner, som er beskrevet gjennom
egne kart. På denne måten blir turen også en interessant og morsom
opplevelse for lokalbefolkningen. Deler av folkestiene er også
tilrettelagt for rullestolbrukere.

Spydeberg veterankorps spilte da folkestien i Spydeberg ble åpnet nylig:

Fossumodden i Spydeberg:

Fossumstien
er en av de mange turstiene som Folkehelseprogrammet i Spydeberg har
beskrevet på kommunens internettstier. Stien går innom Fossumodden,
hvor det er rasteplass og gode muligheter for fisking.