Tror snusing fører til kreft

3 av 4 nordmenn tror snusing øker risikoen for kreft. 


Se 10 indikasjoner på at snus øker kreftrisikoen

Les omtale i Aftenposten

Les omtale i Stavanger Aftenblad

Les omtale i Fædrelandsvennen

Les omtale i Moss Avis

Les lederen i Moss Avis 29. juli

Det siste året har det pågått en heftig debatt blant forskere om hvorvidt snusing øker risikoen for kreft eller ikke. Nå har folket talt, og der er ikke mange i tvil. 3 av 4 nordmenn tror snusing øker risikoen for kreft.

4 av 10 mener at faren for kreft øker i stor grad, mens bare tre prosent er overbevist om at det ikke er noen kreftfare i det hele tatt forbundet med snusing.

Det viser en undersøkelse som Norsk Respons har foretatt for Folkehelseprogrammet i Østfold i juli.

– Dette er gledelige tall, og det kan tyde på at helsemyndighetene har nådd frem med sitt føre var-budskap. Vi har sterke indikasjoner på at snus fører til kreft og i særdeleshet gjelder dette kreft i munnhulen og i bukspyttkjertelen, sier professor ved Radiumhospitalet Tore Sanner (bildet).

Kvinner mest skeptiske
Undersøkelsen viser for øvrig at kvinner er mer skeptiske enn menn til snusing. 84 % av kvinnene mener at snusing kan føre til kreft, mens det tilsvarende tallet for mennene er 66 %. Tallmaterialet viser også tydelig at de som snuser er minst bekymret over risikoen for å utvikle kreft. Kun 7 % av de som snuser daglig tror snus øker kreftrisikoen. Det tilsvarende tallet for dem som ikke snuser i det hele tatt er 43 %.


Den situasjonen vi er i nå minner om den man har hatt i USA til langt opp i 90-årene. I alle år har tobakksprodusentene bagatellisert helserisikoen ved røyking. I dag ser vi at flere av de forskningsresultater som bidrar til å ufarliggjøre snus er støttet av snusprodusenter. Tobakksindustrien har en lang og stygg forhistorie i å formidle feilaktig helseinformasjon, sier Sanner.

Verdens helseorganisasjon og amerikanske myndigheter har klassifisert snus som kreftfremkallende.

– Vi må heller ikke glemme at snus kan føre til en rekke andre alvorlige helseplager. Tobakksindustrien utnytter kynisk at forskerne er uenige om hvorvidt snusing fører til kreft eller ikke. De snakker lite om at snus består av over 2500 kjemiske stoffer og beviselig fører til høyere blodtrykk og gir skader på tenner og tannkjøtt, sier Sanner.

Han ber snusere tenke på følgende neste gang de gjør klar en pris:

– Husk at snus inneholder mer enn 25 stoffer som kan føre til kreft, sier han.

"Gratis" snussluttkurs
Omkring seks prosent av den voksne befolkningen i Norge mellom 16 og 74 år brukte snus daglig i 2005-2006. Men i de yngre aldersgruppene er utviklingen langt mer alvorlig. Tre ganger så mange bruker snus daglig i aldersgruppen 16 – 24. Iberegnes de som snuser av og til vokser tallet til 35 % i denne aldersgruppen.

Folkehelseprogrammet i Østfold tar den økende snusbruken i samfunnet på alvor og tilbyr nå ”gratis” snuskuttkurs til alle innbyggerne i fylket. Samtlige som er snusfrie 6 måneder etter kurset vil få refundert kursavgiften på kroner 750.