Trim for trygdemottakere

For bare 200 kroner kan arbeidsledige og trygdede nå delta i fysiske og sosiale aktiviteter i ett helt år. Helt fra oppstarten i november har det vært stor pågang av treningsinteresserte. 

Bakgrunnen for tilbudet er et samarbeid mellom Østfoldhelsa, NAV, Østfold fylkeskommune, Østfold Idrettskrets og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad. Målgruppen er de mellom 18 og 65 år som av ulike årsaker står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Hensikten er å forebygge sykdommer og dårlig helse, motvirke ensomhet og bidra til at mennesker kommer tilbake i arbeidslivet. Østfoldhelsa støtter prosjektet økonomisk.

Overskudd og livskvalitet
Prosjektet bygger på erfaringer som er gjort i Oslo. Der har trygdede i 12 år hatt muligheten til å være aktive på dagtid. Tilbudet har blitt svært populært, for tida bruker over 300 personer tilbudet daglig.

– Vi merker at det er et behov for et slikt tilbud blant de som står utenfor arbeidslivet. Det er ofte kostbart å kjøpe treningskort på vanlige treningssentre, og det er også mye lettere å komme i gang når man er medlem i en gruppe. Ved å delta i våre aktiviteter tror vi at denne gruppen vil oppleve økt overskudd og forbedret livskvalitet, sier prosjektleder André Hansen i Østfold Idrettskrets.

Trening gir mening
Alle aktivitetene foregår på dagtid, og er tilpasset både nybegynnere og viderekomne. Det legges vekt på at det skal være et lavterskeltilbud. Her kan man delta uansett hvilken fysisk form man befinner seg i. Treningen skal hjelpe folk til å overvinne den berømte dørstokkmila og komme seg i aktivitet.

– Prosjektet setter den enkeltes mestring og krefter i fokus. Ved gradvis å
ta tak i egne ressurser kan deltagerne forebygge tap av funksjon og fremme sin helse for å kunne fungere i samfunnet igjen, sier Hansen.

Fysiske og sosiale aktiviteter
Det er mange forskjellige aktiviteter å velge mellom for de som ønsker å delta. Noen velger å svette over vekter, andre foretrekker salaktiviteter. Det tilbys varierte aktiviteter, fra qigong og tur i sarpsborgmarka til svømming, fotball, line-dance, klatring og mer. Er man usikker, kan man prøve en gang uten å betale.

– Det sosiale er også viktig. Vi legger vekt på at folk skal trives og at de trener på en måte som passer dem. Ønsker man bare å være med på bowling, sopptur eller akedag arrangerer vi det også, avhengig av årstiden. Vi ønsker å skape trygge møteplasser for fysisk og sosial aktivitet, avslutter André Hansen.

Ønsker du å bli med?
Les mer om prosjektet og påmelding på nettsidene til Østfold idrettskrets: http://www.idrett.no/ostfold