Stor pågang til Helsekilden

Helse- og miljøeventyret ?Helsekilden? er så langt en suksess! Allerede etter to måneders drift har over 600 østfoldinger fått undervisning på senteret. Senteret i Sarpsborg er så og si fullbooket frem til jul, og i tillegg begynner kalenderen for 2005 å fylles opp.


Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad

Helsekilden
er det eneste senteret av sitt slag i Norge. Det drives av
Folkehelseprogrammet i Østfold og er et gratis tilbud til
Østfold-skoler og yrkesgrupper som har skolebarn som målgruppe. Her får
både barn, ungdom og voksne opplæring som skal bidra til sunne
livsstilsvalg. Helsekilden bruker pedagogiske metoder som er lite brukt
i skoleverket og som involverer målgruppene på en engasjerende og
opplevelsesrik måte.

– Vi ønsker blant annet å supplere den
gode innsatsen som skolene allerede gjør i helseundervisningen.
Tilbakemeldingene har så langt vært veldig gode, og den store
interessen er jo en bekreftelse på at vi er på rett vei. Før jul vil vi
ha kurset godt over 1 000 østfoldinger, sier prosjektleder Renate Rosén
Skinne.

Skinne påpeker imidlertid at høye besøkstall alene ikke
er en god nok indikasjon på om den innsatsen senteret gjør er
verdifull. Helsekilden ber derfor deltagerne om å evaluere innsatsen
etter besøket, og tilbakemeldingene herfra er også veldig positive.

Et besøk på Helsekilden innebærer også en del forarbeid og etterarbeid.


I forkant av at skoler besøker oss, har vi samtaler med lærere på
forhånd hvor vi kartlegger eventuelle utfordringer som klassene står
overfor. Noen ganger spesialsyr vi et opplegg hvor det er nødvendig med
egne virkemidler. Det hender for eksempel at enkeltelever har store
personlige problemer, og da kan det være nødvendig å ta spesielle
hensyn i formidlingen av budskapet, sier Skinne.

I tillegg til
undervisning overfor elever, er det også foretatt opplæring av lærere,
tannleger, helsesøstre, tannpleiere, ruskonsulenter, rektorer og
førskolelærere

– Vi mener at vi når flere elever ved å øke
kompetansen hos yrkesgrupper som møter barna i deres hverdag. Det er
viktig at besøket hos oss ikke bare blir en enkeltstående begivenhet.
Innsatsen må følges opp i ettertid. Det er ofte vanskelig å få barn til
å forstå at den livsstilen de velger som små får konsekvenser for deres
helsetilstand om 30 år. Det er derfor viktig at også andre yrkesgrupper
blir i stand til å formidle helsebudskap på en måte som barna tar til
seg, sier Skinne.

I tillegg til at Helsekilden tar i mot elever på senteret, kjører de også programmer ute på skolene som skal:

? forebygge mobbing og bedre kameratskap
? lære barna om kroppen og dets funksjoner
? gjøre lærere og helsepersonell i stand til å benytte seg av gode
helsepedagogiske metoder
? gjøre lærere og helsepersonell i stand til å benytte konfliktløsnings-
metoder.

Helsekilden
arrangerer for øvrig inspirasjonsdager etter bestilling. I tillegg er
programmer for å forebygge bruk av alkohol, narkotika og tobakk under
planlegging og vil være tilgjengelig for skolene fra begynnelsen av
2005. Helsekilden gir også veiledning og råd overfor andre forebyggende
programmer som skolene kjørers, slik som ?Zero?, ?Steg for steg? m.fl.