«Stien for alle» i Rakkestad

«Flere freske folk» er et samarbeidsprosjekt mellom Østfoldhelsa og 5 kommuner i fylket. Rakkestad kommune er en av dem, og det lokale delprosjektet er gitt betegnelsen «Stien for alle».

Utgangspunktet er at det nye skadeforebyggende partnerskapet skal sette fokus på stedsutvikling og et levende sentrum med sosiale møteplasser for seniortrim, livskvalitet, sosialt samvær, aktiviteter for egenmestring og trygghetsskapende arbeid.

«Stien for alle» i Rakkestad er en sentrumsnær tursti med en overkommelig turlengde på ca. 3 kilometer. Stien er gitt en universell utforming, og kan brukes av store og små, unge og gamle med eller uten rullende hjelpemidler. Stien er velegnet til bruk på tvers av generasjoner hvor en kan være sammen om gode opplevelser, sier prosjektleder Terje Eriksen.

Traseen har blitt til over flere år, med støtte fra tippemidler – Østfoldhelsa – miljørettet helsevern, kommunal og frivillig dugnad og engasjement.

Stien går gjennom Velhaven – et lekeparkområde – krysser Storgata langs Rakkestadelva, forbi idrettsanleggene og idrettshallen, der barn og ungdom har sine arenaer, gjennom Fladstadparken og Bygdetunet tilbake til Rådhuset der stien startet.

Stien ble åpnet den 18. juni 2012 av ordfører Ellen Solbrække. Ved snorklippingen sa hun dette om bakgrunnen for stien:

Det er folkehelse!

På initiativ fra Rådet for funksjonshemmede ble det anlagt en sti i 2003. Så er det sånn at ting oppgraderes og rustes opp. I dag skal vi ha en nyåpning av sentrumstien.
Heretter kalt «Stien for alle». Midlene fra Østfoldhelsa og Miljørettet helsevern har kommet godt med. Kommunen har også bidratt med blant annet ansatte i teknisk drift. Nå er stien merket og er tilgjengelig for alle. Det er en flott tursti, som jeg tror, både er, og kommer til å bli enda mer populær.

En hjertelig takk til:
Antas aktivitetsgruppe
Fladstadparkens venner
Frivillige turelskere i gruppen 60 +
Elever på prosjektskolen og
Frivilligsentralen

Takket være dere har Rakkestad fått «stien for alle». Mitt ønske er at innbyggere i alle aldre, kommer seg ut og bruker stien. Det er nemlig folkehelse!