Spenstig tilbud til inaktive østfoldinger

En storstilt satsning for å få østfoldinger i fysisk aktivitet er nå på trappene. For bare 200 kroner skal personer som har falt utenfor arbeidsmarkedet få delta på et utall av idrettsaktiviteter hele året gjennom.

 

Last ned faktaark om aktiv på dagtid
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Halden Arbeiderblad

Bak det hele står Folkehelseprogrammet i Østfold, Østfold fylkeskommune, NAV og Østfold Idrettskrets.

– Vi vet at personer som har falt utenfor arbeidsmarkedet har en høy risiko for ytterligere helseproblemer. Mange opplever også hverdagen som ensom i og med at de ikke er en del av arbeidslivet. Dette prosjektet skal forhåpentligvis bidra til at målgruppene kommer i bedre form samtidig som de blir en del av et trivelig og sosialt idrettsmiljø, sier leder av helsekomiteen i fylkeskommunen Inger-Christin Torp.

Hun roser pådriveren Østfold Idrettskrets, som er en samarbeidspartner til fylkeskommunens folkehelseprogram. Initiativet til Idrettskretsen har ført til et stort politisk engasjement i fylkeskommunen og alle partier støtter tiltaket. Nå er håpet at også kommunene er positive til prosjektet. Kommunene Fredrikstad og Sarpsborg er blitt invitert til å delta, og etter hvert er håpet å inkludere flere kommuner i Østfold.

– Samarbeidspartene har satt av cirka 700 000,- kroner til prosjektet som heter ”Aktiv på Dagtid”. Vi har en ambisjon om å være det ledende fylket i Norge på folkehelsearbeid. Vi kan ikke behandle oss ut av de store helseproblemene i Norge! Vi satser på forebygging, og dette er et tiltak vi har tro på, sier Torp.

I 2004 gjennomførte Folkehelseprogrammet i Østfold den store helseundersøkelsen ”Østfoldhelsa 2004”. Ca. 9 000 østfoldinger svarte.

– Undersøkelsen viste at personer med lav inntekt og utdannelse hadde store helseproblemer. Vi er derfor svært opptatt av å jobbe for å bedre helsetilstanden til de som har falt utenfor arbeidsmarket da dette er en veldig sårbar gruppe. Således er det svært viktig at disse bare må betale 200 kroner i året for å være med på alle disse fellesaktivitetene. Det er et ekstremt billig tilbud, sier Torp.

NAV er opptatt av at prosjektet må ha en bredde i tilbudene slik at alle kan delta uavhengig av hvilke sykdommer de har eller i hvor god form de er i. Inger-Christin Torp håper at deltagerne får mye mer igjen av satsningen enn bare bedre form.

– Vi vil også legge stor vekt på det sosiale. I Oslo, der Aktiv på Dagtid oppsto, ser vi at deltagerne knytter bånd også utenom treningen. Vi vil derfor også stimulere til sosiale aktiviteter utenom treningen, sier hun.

Går alt som planlagt vil målgruppene kunne nyte godt av tilbudet i løpet av 2007. Alle idrettsaktiviteter vil bli gjennomført på dagtid. Tiltak som vurderes igangsatt er for eksempel svømming, vanngymnastikk, fotball, basketball, vekttrening, aerobic, step, yoga, badminton, fotball, volleyball og stavgang. Fordi prosjektet er i oppstartsfasen er det ikke fattet noen endelig beslutning på hvilke aktiviteter som vil bli tilbudt.

– I tillegg til at dette tiltaket skal bidra til å øke trivselen og bedre helsen, håper vi at det også skal få flere tilbake til arbeidslivet. Vi har erfaringer fra andre steder hvor dette prosjektet er kjørt at noen igjen blir i stand til å jobbe. Det har bidratt til at også NAV har gått inn i prosjektet som en viktig støttespiller, sier fylkesdirektør i NAV Østfold, Sverre Jespersen