Tre nye parsellhager

Med hjelp av tilskudd fra Østfold fylkeskommune skal det nå etableres tre nye parsellhager i Fredrikstad og Halden.

Parsellhager kan være et av mange bidrag for å motvirke sosiale ulikheter. Det kan også være et lavterskeltilbud for økt aktivitet og naturforståelse, hvor parsellhager kan være en måte å bringe naturen og byen sammen. Det kan også være en sosial møteplass, hvor beboere i et område møtes over et felles prosjekt og en felles interesse.

Fylkeskommunen har de siste årene lyst ut vel 200.000 kroner til dette arbeidet. I år mottok Fredrikstad kommune 110.000 kroner til en parsellhage på Selbak. Ønsket og behovet for en parsellhage og møteplass har kommet fra lokalbefolkningen gjennom medvirkningsprosesser og innbyggerundersøkelser.

Halden kommune mottok til sammen 90.000 kroner til to hager, en ved Os kirkegård og en annen på Damhaugen.

I fjor mottok Sarpsborg og Moss kommuner tilsvarende støtte, og sistnevnte fikk også et tilskudd på 25.000 til arbeidet i år.