Politisk fanesak intensiveres

Østfold var i 2017 det fylket i landet med størst økning i antall lærlinger. Fylkestinget intensiverte satsingen i dag.

Skal vi bekjempe sosiale ulikheter i helse, må vi få elevene våre gjennom videregående. All statistikk viser at personer som ikke har høyere utdanning enn grunnskolen har en betydelig høyere risiko for fremtidige helseproblemer.

Det sier leder og nestleder i fylkeskommunens opplæringskomité, henholdsvis Elin Johanne Tvete og Inger-Christin Torp. I dag var de med på å bevilge ytterligere fem millioner kroner til innsats for å øke gjennomføringsgraden i videregående skoler.

– I budsjettbehandlingen så satte vi av en million ekstra til å skape flere læreplasser i offentlig og privat sektor. De skal i all hovedsak brukes til utadrettet arbeid der vi møter arbeidsgivere og oppmuntrer dem til å ta inn lærlinger, sier Tvete.

Inger-Christin Torp, som også er styreleder i Østfoldhelsa, er glad for den sosiale profilen som budsjett for 2018 vil få.

– Det har vært trist å oppleve at vi tidligere ikke har klart å skaffe nok læreplasser til elevene våre, og det har vært en av våre fremste folkehelseutfordringer. Dette har først og fremst vært en systemsvikt, mener hun.

Samtidig påpeker hun at skal arbeidsgivere være villige til å ta inn lærlinger, så må de ha den kompetansen som skal til.

– Vi har derfor besluttet at vi skal bruke ytterligere fire millioner kroner til de elevene som behøver ekstra støtte i opplæringen. Det skal brukes på et bredt spekter av tiltak, deriblant arbeidet med å styrke grunnleggende ferdigheter som er et av de prioriterte områdene i den nye fylkesplanen, sier Torp.