Skuffet fylkesordfører

Fylkesordfører Arne Øren er skuffet over forslaget til statsbudsjett. Sammen med styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid, har han sendt brev til sosialkomiteen på Stortinget. Her argumenterer de for større overføringer til de regionale partnerskapene i folkehelsearbeidet.