Skolene viser interesse for Helsekilden

Det nærmer seg Folkehelsedagen for Østfold 2004, som i år vil bli benyttet til å åpne Helsekilden. - Pågangen fra skolene er allerede stor, sier prosjekt-leder Renate Rosén Skinne.


Hvert år arrangerer
Folkehelseprogrammet i Østfold ?Folkehelsedagen for Østfold?. Årets
arrangement holdes torsdag 13. mai og markerer åpningen av Helsekilden
– det første helse- og miljøeventyret i Norge.

? Vi har
allerede fått en rekke forespørsler fra skoler som vil sende klasser
til oss, sier prosjektleder Renate Rosén Skinne (bildet).

Interessen bekreftes av at over 100 deltagere har meldt seg på Folkehelsedagen for Østfold.


Det er tydelig at nysgjerrigheten er stor. Særlig er det lærere,
helsesøstre, folkehelsearbeidere og politikere som har meldt sin
ankomst, sier Skinne.

Helsekilden er et senter som skal
supplere den tradisjonelle helse- og miljøundervisningen som skolene
driver. Tilsvarende tilbud har blitt svært godt mottatt av skoler i
Sverige.

– Vi har svært god kontakt med våre venner i Sverige,
som har gitt oss veldig god drahjelp i oppstarten. De gir oss opplæring
i pedagogikken som skal benyttes, og bidrar blant annet til å utvikle
programmer som skolene kan ha nytte av. De to første programmene vi
begynner med er et som tar for seg kroppens funksjon og et annet hvor
hensikten er å føre til bedre kostforståelse. De to siste programmene
egner seg for barn i alderen 6 ? 12 år, sier hun.

Til høsten vil Helsekilden presentere et tredje program.


I en kartlegging vi gjennomførte i fjor vår kom det frem at skolene
hadde behov for hjelp til å forebygge mobbing. Etter sommerferien vil
vi derfor presentere et program som handler om kameratskap, sier Skinne.

Hun påpeker at selv om Helsekilden tilbyr fastlagte programmer, er det muligheter for individuell tilpasning.


Hvis en klasse har spesielle problemer eller utfordringer, er det ikke
noe i veien for at vi kan fokusere på den spesielle situasjonen. Vi har
fleksible programmer, hvor vi med små grep kan gjøre endringer som gjør
undervisningen ekstra aktuell for den enkelte klasse, sier hun.

Hun har allerede hatt noen få klasser på besøk for å prøve ut konseptet.


Vi har hatt behov for å gjøre oss noen erfaringer, og den foreløpige
responsen har vært veldig god. Vi har tro på at dette vil slå godt an i
skole-Østfold, sier Skinne.

I prosjektperioden ut 2005 vil
Helsekilden være et gratis tilbud til skolene i Østfold. Skoler fra
andre fylker vil måtte betale for undervisningen.

PROGRAM FOR FOLKEHELSEDAGEN 2004

Kl. 08.30: Registrering kaffe/te

Kl. 09.00: Åpning v/ordfører i Sarpsborg, Jan O. Engsmyr

Kl. 09.15: Kulturelt innslag

Kl. 09.45: ?Fra Stortingsmelding til lokal handling ? skolen som positivt
bidrag til barn og unges helse og trivsel? v/politisk
rådgiver i Helsedepartementet Line H. Holten Hjemdal

Kl. 10.15: Pause

Kl. 10.30: ?Medvirkning og dialog med skoleelever. Interaktiv metode?
v/høgskolelektor Jon Pihlstrøm, avd. for lærerutdanning
Høgskolen i Østfold

Kl. 11.30: Lunsj (deretter avreise til Helsekilden)

Kl. 12.30: Offisiell åpning av Helsekilden v/fylkesordfører Arne Øren,

Omvisning og program-eksempler v/Hälsokällan og
Helsekilden

Kl. 14.00: Spørsmål/kommentarer

Kl. 14.30: Avslutning