Skal vurdere folkehelsekonsekvenser i saksframlegg

Moss kommune tar folkehelseloven på alvor. Nå skal alle politiske saker vurderes i lys av hvilke eventuelle folkehelsekonsekvenser vedtakene vil få.

–Ingen andre kommuner i Østfold har gjort tilsvarende grep og Moss er også blant de første i landet som følger opp folkehelseloven på denne måten.

–Det er ordfører Tage Pettersen som har tatt initiativet etter å ha deltatt på en folkehelseopplæring i prosjektet HEPROGRESS. Han ser at prinsippet om helse i alt vi gjør har et stort potensial i arbeidet for å styrke folkehelsa til mossingene, sier folkehelsekoordinator May Mollan.

10. januar arrangerer Moss kompetanseoppbygging for politikere, ledere og saksbehandlere til politiske utvalg for å forberede implementering av folkehelseloven og konsekvensvurderingene.

Helsedirektoratet roser Moss
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet Asle Moltumyr var prosjektleder for det nasjonale Helse i plan som omfattet 8 fylker og 32 kommuner, deriblant Østfold og Moss.

–Det er gledelig at Moss gjør dette grepet. Ved å innføre dette er Moss svært tidlig ute i norsk sammenheng. I helsekonsekvensutredninger ligger det blant annet muligheter for å bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse, sier han.

Moltumyr anbefaler at Moss sin strategi ikke utelukkende avgrenser seg til å gjelde politiske vedtak.

–Det jeg tror blir viktig for at denne strategien skal bli vellykket i Moss er at man tenker helsekonsekvensvurderinger allerede i tidlige faser av prosjekter og planer, sier han.

Les programmet her.