Satser på miljøfyrtårn

Kommunene Spydeberg og Fredrikstad er blant de beste i landet på arbeidet med miljøfyrtårn.

Med i alt 14 miljøfyrtårn ligger Fredrikstad på 8.
plass i oversikten over hvilke kommuner som har flest. I Spydeberg er
fem barnehager blitt miljøfyrtårn som en følge av folkehelsesatsningen
i kommunen. Det har ført til at kommunen er den 8. beste kommunen i
landet i forhold til folketall.

Spydeberg er den første kommunen
i Østfold der barnehager får denne statusen. Så langt er fem
sertifisert og nå er den sjette og siste barnehagen klar for
sertifikatvurdering. Grønn Hverdag (tidligere Miljøheimevernet) har
bistått med prosessen.


For å gjøre barnehagene våre til miljøfyrtårn er det laget en
miljøanalyse. Barnehagene har endret sine rutiner, og det er utarbeidet
en handlingsplan som skal sørge for forbedring på en rekke felt.
Herunder kan nevnes kvalitetssikring av internkontroll etter så vel
Forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager (MHV) og
bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet (HMS), sier
folkehelserådgiver i Spydeberg, Gunnar Hjorthaug (bildet).

Områdene hvor det jobbes med forbedring er:
? Informere om miljøspørsmål til barn, foreldre og ansatte.
? Energisparing
? Kildesortering
? Kompostering
? Miljøvennlig renhold
? Miljøvennlig innkjøp
? Miljøpedagogikk og natur
? Bedre arbeidsmiljø
? Forebygging av ulykker og skader


I Hovin barnehage har dette for eksempel ført til at matavfall og
hageavfall komposteres. Virksomheten driver også en utstrakt
kildesortering. I tillegg benytter barnehagen kollektive
transportmidler, de unngår å kjøpe inn engangsmateriell og de har
igangsatt en rekke energisparende tiltak. Dessuten dyrker de sine egne
grønnsaker. På flere av disse tiltakene deltar ungene, og de lærer gode
miljøholdninger i allerede ung alder, sier Hjorthaug.

Barnehagene
i Spydeberg har vært oppe til en miljøeksamen og er prøvet i forhold
til både generelle bransjekrav og spesielle bransjekrav for barnehager.

Miljøfyrtårn
er et nasjonalt program, som har til formål å heve standarden i
miljøspørsmål i offentlige og private bedrifter. For å oppnå denne
statusen må bedriften sertifiseres, og kravene tar utgangspunkt i om
arbeidsplassen har etablert et HMS-system og MHV-system.. Bedrifter og
virksomheter må altså foreta en miljøanalyse for så å oppfylle
definerte bransjekrav før statusen innvilges.

Stor
stemning da Grini barnehage i Spydeberg fikk beviset på at de var
sertifisert som miljøfyrtårn. I tillegg til Grini og Hovin, har
barnehagene Solbakken, Solsiden og Tyttebæret blitt miljøsertifisert.