Røyking øker faren for barnedødsfall

- Hver sjette fødende kvinne røyker til tross for at det øker risikoen for at barnet dør underveis i svangerskapet. Det sier folkehelserådgiver hos Fylkesmannen i Østfold, Solveig Hagelskjær. Nå vil folkehelseaktører i Østfold at helsepersonellet i fylket tar et større ansvar for å få folk til å stumpe røyken.

 

pdf Last ned appellen til helsepersonell i Østfold her

I en appell som trykkes i lokalavisene i Østfold
på Verdens røykfrie dag 31. mai blir helsepersonell i Østfold
oppfordret til å ta et større ansvar for røykeslutt og
tobakksforebygging. Folkehelseprogrammet i Østfold, Østfold
fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Kreftforeningen,
Nasjonalforeningen og Norges Astma- og Allergiforbund i Østfold står
bak appellen.


Vi kan ikke sitte rolig å se på at så mange som hver 6. fødende kvinne
er avhengig av tobakk, mens mer enn hver 5. røyker ved svangerskapets
begynnelse. Foruten at røyking under svangerskapet øker faren for
dødsfall, er det også en økt risiko for at barnet får for lav
fødselsvekt og at fødselen skjer for tidlig, sier Hagelskjær (bildet).

Hun
påpeker at til tross for at de oppfordrer helsepersonell til å vie mer
oppmerksomhet til røyking, er det også mange som gjør en god innsats.


Vi er kjent med mange ildsjeler og yrkesgrupper som tar dette på alvor.
Men vi vet også at mange kvier seg for å ta opp disse spørsmålene med
for eksempel pasienter og småbarnsforeldre. Flere er engstelige for å
tråkke over en grense der en blander seg inn i privatlivets sfære.
Problemet med røyking er at det også skader andre, og i tillegg ser vi
at barn av røykere har lettere for å ta etter foreldrene når de blir
voksne. Dette er tungtveiende argumenter for helsepersonellet til å ta
opp røykespørsmålet, selv om det føles aldri så ubehagelig, sier
Hagelskjær.

Flere studier viser dessuten at ikke alle er klare over farene forbundet med røyking.


Det er faktisk en myte at alle vet hvor skadelig røyking er. Ikke alle
er linke flinke til å ta til seg helseinformasjon. Undersøkelser i
Sverige har dokumentert at en rekke røykere ikke kjenner til
sammenhengen mellom røyking og ulike sykdommer. Helsepersonell har
derfor også et ansvar for å formidle kunnskap om dette temaet. Hvis de
spør om pasienten røyker signaliserer de at røyking er et viktig og
alvorlig tema. Hvis de ikke tar opp spørsmålet får det en motsatt
effekt, sier Hagelskjær.

Folkehelseprogrammet i Østfold vil i
september arrangere en røyke-konferanse for helsepersonell i Østfold.
Hensikten er å øke kunnskapen om hjelpemidler og
kommunikasjonsteknikker som helsepersonell kan gjøre bruk av for å få
folk til å stumpe røyken.

pdf Last ned konferanseinvitasjonen her