?Pulsen? – en forsterket «Grønn resept»

Helseminister Dagfinn Høybråten har fått gjennomslag for "Grønn resept" over hele landet. Nå følger Spydeberg kommune opp den nasjonale satsningen med en lokal tilpasning.

Les mer på NRK Østfolds hjemmesider

Når
kommunens innbyggere i fremtiden får "pulsen-resept" fra legen sin,
blir de henvist til kommunefysioterapeutene som vil gi veiledning i
treningen.

Spydeberg kommune har laget en lokal tilpasning til
ordingen med "Grønn resept", kalt "pulsen-resept". Et av tilbudene til
innbyggerne er stavgang i større grupper.

– I Spydeberg er vi
veldig glade for at helseministeren har satt Grønn Resept på dagsorden,
men vi trenger en resept som er sterkere og som kan omfattes av flere.
Det er klart at en del plager og lidelser ikke nødvendigvis kan løses
gjennom medikamenter og pillebruk. I mange tilfeller er det kanskje mer
trim og sosialt samvær som kan være den beste løsningen for å få en
bedre helse, sier folkehelserådgiver Gunnar Hjorthaug.

Involverer kommunens fysioterapeuter
Når
pasienter i Spydeberg i fremtiden får trim på resept fra legen sin,
henvises de til kommunefysioterapeutene. De vil da presentere
vedkommende for et spesialtilpasset opplegg.

– Dette tilbudet
består av innendørs og utendørs aktiviteter. Totalt 24 ganger kan
personer som er henvist trene under veiledning av en
kommunefysioterapeut. I tillegg er det laget en oversikt over
treningstilbud som finnes i kommunen, sier Hjorthaug.

Innbyggerne har tro på egen innsats
Spydeberg
var i 2000 med på en landsomfattende helse- og miljøundersøkelse. Her
kom det frem at 78,5.% av innbyggerne i kommunen trodde at egen innsats
var meget viktig for å bevare en god helse.

– Vi håper dette
tilsier at innbyggerne våre er positive til ordningen med en forsterket
"Grønn resept", og at de derfor benytter seg av de tilbudene vi nå
tilrettelegger, sier Hjorthaug.